Opinie | El muchachito habla

By George Lichtveld

Column mr. George Lichtveld| Persbureau Curacao

Bepaalde mensen beschikken over een talent om iedere keer wanneer zij hun mond open maken verkeerde dingen te zeggen. Gerrit Schotte is zo iemand. Toen tijdens zijn hoogtij dagen als premier van Curacao hij door de toemalige venezolaanse president “Muchachito” ( klein opdondertje) werd genoemd, refereerde die blijkbaar naar zijn korte lichaams gestalte. Voor mij slaat de bijnaam “muchacito” eerder op de “klein-“geestige mentaliteit waar hij bij herhaling getoond heeft over te beschikken. Weer een voorbeeld.

Recentelijk heeft de heer Schotte aan het kabinet de vraag gesteld welke positie de Curacaose regering inneemt tegen de sanctie die de EU heeft ingesteld tegen Venezuela. Hij wil weten of de regering Rhuggenaath de sancties zal steunen en wijst daarbij erop dat deze sancties ook economische gevolgen kunnen hebben voor Curacao vanwege de door het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA gehuurde en geexploiteerde raffinaderij. Olie produkten zullen voor Curacao duurder worden en misschien zelfs niet geleverd meer kunnen worden zo beweert deze verdediger van het volk.

Om te beginnen moet duidelijk gesteld worden dat Schotte’s vragen niets te maken hebben met het opkomen voor het belang van Curacao. Schotte heeft in het verleden, toen bij machte zijnde, alleen maar schade aangericht aan het land, hij heeft buitenlandse (Colombiaanse) agenten toegelaten in te breken in de geheime files van onze inlichingedienst VDC, hij heeft kinderlijk onsportief de opvolgende regering Betrian beticht van een staatsgreep gepleegd te hebben welke uitspraak desastreuze geo-politieke gevolgen heeft gehad , hij heeft, zoals uit het rapport van onderzoeker Huub Willems blijkt, hordes van zijn kornuiten toegelaten overheidsnv’s te plunderen en is tot in hoger beroep veroordeeld wegens loodzware korruptie.

Dit is bepaald geen track record waarop een staatsweldoener zich kan beroepen. Naar wat Schotte dan wel gemotiveerd zou kunnen hebben om deze vragen te stellen kan men slechts gissen, gaat het om louter goedkoop politiek bedrijven, sympatie te winnen van de PDVSA en de Maduro-kliek of om Nederland de zoveelste hak te zetten, men mag kiezen. Schotte verheft nu zijn stem om Venezuela te verdedigen tegen de internationaal opkomende weerstand tegen dit dictatoriale regime en dit onder het mom van de bescherming van het belang van Curacao.

Ik wil Schotte het volgende duidelijk maken. Het belang van Curacao mag niet afhangen van een regime dat het eigen land vergruist, haar burgers in diepe armoede drijft, , de vrijheid van meningsuiting beperkt, oppositieleden vervolgt en bestraft, kortom alle mensenrechten schendt waarvoor een rechtsstaat zou moeten staan. Ik heb Schotte nooit horen opkomen voor de kreperende Venezolaan die het slachtoffer is geworden van het dictatoriale regime van Maduro aangestuurd door de drugsmafia. Daarover zwijgt hij in alle talen, he couldn’t care less.

Het idee dat Curacao een afstandelijke houding zou moeten innemen tegenover de internationaal groeiende positionering tegen het Maduro-regime, doet mij gruwelen van hypocresie en schaamte. Het is al erg genoeg dat de Curacaose regering tot op heden nimmer een standpunt heeft ingenomen t.a.v. de intense mensenschendingen in het land waarvan wij de burgers onze “hermanos” noemen.

Stilzwijgen daarover dient blijkbaar ons belang om de huidige politieke relaties niet niet gevaar te brengen. Dit toont niet alleen schandalig opportunistisch gedrag maar ook kortzichtig short term denken. Nu Venezuela failliet is verklaard en Venezuela nagenoeg geisoleerd is geraakt, zal het immers niet lang meer duren voordat er een eind komt aan het verfoeilijke schrikbewind van het Maduro-regime. In een te ontwikkelen visie over de omgang met PDVSA zal rekening moeten worden gehouden met een aflopende macht van de militairen (Camipeg) in PDVSA die vanwege hun wanbeleid, corruptie en bestuurlijke onkunde, in feite verantwoordelijk zijn voor de ondergang van dit oliebedrijf. Er kan beter energie gestopt worden in het nu alvast bedenken- , in stilte voorbereiden- en uitrollen van een plan B om Venezuela, wanneer dat zover is, bij te staan in de totale wederopbouw van de hele Venezolaanse olie-sektor met daaraan aangehaakt de raffinage op Curacao.

En wat Schotte betreft, ik begrijp dat de parlementaire reglementen en etiquette voorschrijven dat vragen gedaan door statenleden altijd beantwoord moeten worden ookal worden die gesteld door een statenlid die het morele besef ontbeert wegens gepleegde strafrechtelijke onregelmatigheden geen volksvertegenwoordiger meer te kunnen zijn.

Nu het negeren van Schotte geen optie is stel ik voor hem in kraakheldere bewoordingen duidelijk te maken dat de regering van Curacao achter de EU en Nederlandse sancties staat die gericht zijn tegen de intense mensenrechtenschendingen in Venezuela die ook hijzelf niet geaccepteerd zou hebben indien hij op Curacao daaraan blootgesteld zou zijn geworden.

George Lichtveld,
Curacao

2 Reacties op “Opinie | El muchachito habla

  1. 1-0 voor de schrijver
    Schotte is een veroordeelde crimineel die gewoon in de staten van Curaçao kan blijven zitten en er ook nog eens dik voor betaald wordt door de belastingbetaler. Constant bezig is om de boel te destabiliseren desnoods met fakenieuws. Allemaal uit eigen belang. Nada otro. Venezuela is failliet. Het is over en uit. De olieindustrie is passé. Tijd om zo snel mogelijk naar andere inkomstenbronnen uit te kijken en weg met die stinkfabriek.

  2. Commentpolis

    Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *