Ingezonden | Ere wie ere toekomt

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Els van Oostrum, Wim van Ginkel en Robbin Martina aan het woord.

De politie op Curaçao heeft afgelopen periode zwaar onder vuur gelegen. Uit een recent onderzoek van de ombudsman blijkt het publiek ontevreden te zijn over de dienstverlening van de politie. Juist nu dat er veel kritiek is op de politie lijkt het ons van belang de politie ook te complimenteren wanneer zij wel goede dienstverlening geeft.

Op 31 oktober is een fietser komen te vallen in het prachtige natuurgebied van Wechi. Zij brak daarbij haar sleutelbeen, was alleen en niet meer in staat om zelfstandig de bewoonde wereld te bereiken. De fietser had gelukkig haar telefoon bij zich en was in staat om fietsvrienden te bereiken die vervolgens naar haar op zoek gingen en gelijktijdig de politie en ambulancedienst inschakelden. Met behulp van moderne technologie (location via google maps) konden de fietsvrienden de dame binnen niet al te lange tijd bereiken.

Vanaf het eerste moment van contact met de politie en ambulancedienst is er veelvuldig contact gelegd vanuit deze organisaties met de fietsers die op zoek waren naar de fietser in nood. Nadat men haar had gevonden zijn de hulptroepen, bestaande uit politie, brandweer en ambulancedienst naar de plek van het ongeluk gedirigeerd. Omdat de fietser vrij ver in de mondi lag moest men zich een weg hierdoor heen banen om haar te bereiken. Geen moeite was te veel voor het dienstdoende personeel van deze hulpverlenende instanties.

Uiteindelijk is de fietser op vakkundige wijze op brandcard uit de mondi vervoerd richting het hospitaal. De gehele operatie verliep vrij snel en op professionele wijze.

Inmiddels is de fietser geopereerd en gezond en wel weer thuis. Wij willen langs deze weg de politie, brandweer en ambulance dan ook hartelijk danken voor hun de snelle, vriendelijke en professionele wijze waarop zij dienst verleend hebben. They saved the day.

Els van Oostrum, Wim van Ginkel en Robbin Martina,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *