Ingezonden | Flamingos Jan Kok

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Schmitz aan het woord.

Volgens een bericht in het Antilliaans Dagblad en de Knipselkrant zijn bij de zoutpannen van Jan Kok een groepje daar fouragerende flamingos opgejaagd door een drone. Een van de dieren heeft het niet overleefd. Het bericht eindigde met de fatalistise aanhaling “Nog even en ze komen niet meer terug, wat voor de flamingos misschien maar beter is ook”.

Als mens zijn we deel van en afhankelijk van de natuur. Het is onze verantwoordelijkheid en plicht om hem op een duurzame manier te gebruiken en te beschermen als dat nodig is. Dat gebeurt dus niet met de flamingos van Jan Kok en daarom moet er aktie ondernomen worden.

Het Witstaarthert wordt niet meer bejaagd en gegeten omdat het een wettelijke status heeft gekregen als beschermde diersoort. Het grootste aaneen gesloten leefgebied, het Christoffelpark, wordt beheerd en beschermd als natuurpark. Voor bescherming van de zeeschildpadden is door mij dezelfde constructie gebruikt voor het oprichten van het Nationaal Park Shete Boka. Naast de beschermings- en beheersunctie hebben beide parken ook een belanrijke toeristisce waarde. Voor de flamingos van Jan Kok heb ik meer dan 15 jaar geleden in overleg en samenwerking met specialisten van DROB een inrichtingsplan voor Nationaal Park Jan Kok opgesteld en ingediend. Klaarblijkelijk is daar tot op heden niets mee gedaan. Met bovenstaande gevolgen van dien!

Aan de huidige beschermings en beheersorganisaties, wie dat dan ook moge zijn:
“Gooi die fatalistische houding overboord. Zittend en huilend kun je geen naruur beschermen.
Hand aan de ploeg”.

Chris Schmitz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *