Ingezonden: Foei!

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Helga Mensing aan het woord

Isla vervuiling

Isla vervuiling

Met verbazing en afkeuring heb ik in de media het stuk gelezen van Green Town waaruit blijkt dat zij Nederland te hulp roept en vraagt om in te grijpen ten einde onze regering ervan te weerhouden om het contract met Refinería di Kòrsou ook na 2019 te verlengen en aldus dit bedrijf voor Curaçao te behouden.
Als jong meisje, ik was amper 10 jaar, werd het Statuut van kracht. Dit hield in dat we autonoom en baas in eigen huis werden op bepaalde bevoegdheden na.
We hebben niet zo lang geleden verkiezingen gehad om een nieuw Staten College te kiezen. Alle partijen die hun kandidatenlijst hadden ingediend, hadden in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat een van hun acties zou zijn om zich in te spannen om de raffinaderij te handhaven, edoch wel gemoderniseerd én met inachtneming van de moderne milieuvoorschriften. Er was ook een partij, speciaal opgericht voor die verkiezingen, met slechts één doelstelling, namelijk om af te zien van een verlenging en het handhaven van onze raffinaderij. Het resultaat is bekend: deze partij heeft geen steun gekregen en is totaal afgewezen…
Alle Statenleden (21 die gekozen en vertegenwoordigd zijn in dit College, hebben een motie gesteund met als eerste prioriteit om onze Refinería di Kòrsou veilig te stellen. En dat heeft de regering dus overgenomen en daaraan uitvoering gegeven. Dit is ware democratie! De stem van het volk heeft gesproken.
Voor mij, die sterk gelooft in autonomie en behoud van de democratische beginselen, is het ondenkbaar en onacceptabel dat een kleine minderheid hier op Curaçao probeert op allerlei manieren toch hun zin te krijgen, terwijl een grote meerderheid tegen is. Hoe durf je om Nederland te vragen in zo’n strikt interne aangelegenheid te interveniëren… Ik heb me een tijdje geleden ook al zo geërgerd aan de arrogantie waarmee deze groep zo maar aannam dat ze hun plannen in de Staten konden presenteren. De Staten bepalen toevallig zelf wel wie en wat er op de agenda komt…
Ik ben heel blij en tevreden met het feit dat minister Plaskerk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan enkele partijen uit de Tweede Kamer die hem gesuggereerd hadden om Refinería di Kòrsou niet aan Venezuela te verkopen, geantwoord heeft dat Curaçao autonoom is en dit derhalve een interne aangelegenheid is, maar dat indien de regering van Curaçao daarom vraagt, Nederland experts ter beschikking kan stellen om te helpen bij de onderhandelingen over Refinería di Kòrsou.
Leve Curaçao en leve onze democratie!

Door: Helga Mensing
te, Curaçao

3 Reacties op “Ingezonden: Foei!

 1. Ik vind deze ingezonden brief gewoon schandelijk.
  hoe kan iemand het goed praten dat er 18 doden per jaar zijn door de uitstoot van deze schroothoop.
  De groene aanslag op de huizen en muren van marchena tot en met blauw baai is pure gif die ook in de longen hun aanslag zullen achterlaten en weer vroegtijdige doden tot gevolg.
  Hoe durft u zo een brief te schrijven?
  Dat de politiek met hun corruptie en herzenloosheid deze fabriek in standd wil houden heeft alles te maken met corruptie.
  iedereen die voor deze fabriek is omgekocht .
  Want met een beetje verstand weet je dat deze grote vervuiler moet verdwijnen.
  Maar met het geld (lees fooitje) van de PDVSA en Venezuela worden onze corruptici omgekocht.

 2. Mevr Helga,, als oud employee van de Raffinaderij (Shell en PDVSA) wil ik u erop wijzen, dat het complex volledig verouderd is, en niet levensvatbaar. Sluiten en opruimen is de enige optie.

 3. Alfons Grim

  Mevr. Helga, wilt U dan nog meer mensen in de vernieling helpen.
  Gelooft U nou echt. dat er een investeerder is, die zijn geld in deze bodemloze put wilt storten?
  Tenzij, de Russen net als indertijd op Cuba meer invloed in deze regio willen uitoefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *