Ingezonden | Foutje!

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Elisabeth Hollander aan het woord.

Ik hoordedat op sociale media de MCB er flink van langs heeft gekregen, naar aanleiding van mijn ingezonden stuk ‘Belastingmoraal’.

Als gepensioneerde schooljuffrouw weet ik natuurlijk dat ‘tekstverklaring’ altijd een moeilijk vak is geweest en dat blijkt ook nu weer.

In de inleiding stond een stelling: De Staten leveren slechte wetten af, die rechtsgeldig zijn en waaraan iedereen zich toch moet houden. In de kern werd een situatie beschreven, waarin duidelijk werd hoe slechte wetten ongemakkelijke situaties creëren.

In het slot werd de conclusie getrokken, dat de belastingwetgeving op Curacao toestaat dat de koopkracht van weduwen gehalveerd wordt door de verdubbeling van de inkomstenbelasting, terwijl grootverdieners ermee weg komen als ze helemaal geen belasting betalen. De medewerkers van de MCB hebben niets verkeerd gedaan. Integendeel! Zij worstelen met de slechte wetten die de Staten, al of niet gelezen, goedkeuren en proberen er het beste van te maken. In dit geval betrof het de belastingwetgeving en het nieuwe erfrecht.

Het heeft dus geen enkele zin om boos te worden op de MCB bank of op de rechters als zij iemand vrijspreken. Iedereen moet zich aan de wet houden. De ware schuldigen zijn de Statenleden. Zij beschikken over de wetgevende macht. Als zij, niet gehinderd door enige kennis van zaken, ondeugdelijke wetten goedkeuren, moeten zij ter verantwoording worden geroepen. Zij verdienen onze boosheid.

Elisabeth Hollander,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *