Ingezonden | Gedetineerde crimineel bedreigt parlementarier via TeleAruba interview

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mr. Edwina Henriquez aan het woord

Open brief: Zwaar crimineel Span Ospina bedreigt Arubaans Parlementarier mr. Evelyn Wever-Croes in interview via TeleAruba.

From: Edwina Henriquez
Date: Tuesday, February 28, 2017
Subject: Interview met de zwaar crimineel Span Ospina via Telenoticias van TeleAruba waarbij Span Ospina de Volksvertegenwoordiger mevrouw Mr. Evelyn Wever-Croes in bedekte termen heeft gedreigd. Als gevangene in KIA een politiek betoog heeft gehouden hetgeen een directe schending van de rechtstaat van Aruba heeft aangetast. Precedentwerking voor ALLE andere gevangenen op Aruba.

Zeer geachte heren,

De Procureur-Generaal van Aruba, de heer Mr. Alexander van Dam;

De Directeur van KIA;

De heer Rocco Tchong;

De Commissaris van Politie

De heer Mr. Dolfie Richardson;

De Directeur van SETAR NV

De heer ing. Roland Croes;

De Directeur van TeleAruba

De heer Andre Schouten;

Dr Directeur TeleNoticias

Mevr. Drs. Lelicia Tromp

Op vrijdag, 24 Februari 2017 in het avondnieuwsprogramma TeleNoticias van TeleAruba werd er een interview gehouden met de zwaar criminele gevangene, de heer Span Ospina, die een straf uitzit van 7 jaar in KIA wegens een gewelddadig overval op het RBC kantoor in 2014. De gevangene Span Ospina werd op een gegeven moment in 2014 naar Nederland overgebracht, aangezien hij in die tijd als een zwaar crimineel werd beschouwd.

Zeer tot verbazing van de Arubanen werd aan de gevangene, Span Ospina op 13 en 14 Februari 2017 verlof verleend door de Directeur van KIA, de heer Rocco Tchong en de Minister van Justitie, de heer Mr. Drs. Arthur Dowers om tijdens Valentijnsdag met zijn gezin door te brengen.

De Arubanen werden onprettig verrast met deze verloftoestemming en er was commotie hierover ontstaan; hetgeen zeer begrijpelijk is gelet op de geschiedenis en de publieke opinie die is gevormd rondom de persoon van de gevangene Span Ospina. Gelet op deze bestaande commotie, heeft de Parlementarier voor de oppositie -partij MEP, mevrouw Mr. Evelyn Wever-Croes haar mening hierover publiekelijk gemaakt en zij vroeg zich af, zoals de meerderheid van de Arubaanse Bevolking zich ook heeft afgevraagd of de heer Span Ospina een voorkeursbehandeling heeft gekregen, aangezien de gevangene Span Ospina pas in 2014 werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Ervanuitgaande dat de gevangene die in de publieke opinie als een zwaar crimineel te boekstaat, – het Openbaar Ministerie van Aruba heeft deze opinie niet aangepast en deze leeft tot heden onder de Arubaanse Bevolking-, zou de gevangene Span Ospina wegens goed gedrag pas medio 2018 in aanmerking zou kunnen komen voor vrijlating, gelet op het feit dat Span Ospina tegen die tijd 2/3 van zijn straf van 7 jaar, opgelegd in 2014 heeft uitgezeten.

In het interview dat via een Nationale Televisie-Maatschappij, die bekostigd wordt door de Arubaanse Bevolking, heeft Span Ospina gemeend dat hij zijn recht op vrijheid van mening dat hij als gevangene in KIA nog altijd heeft te moeten overschrijden door een verklaring voor te lezen, welke hijzelf heeft gezegd dat voor hem is geschreven (“slip of the tongue”), waarbij hij de grenzen van de toelaatbaarheid in een democratische rechtstaat heeft overschreden op het moment dat Span Ospina als gevangene een Volksvertegenwoordiger van Aruba politiek aanvalt en in bedekte termen bedreigt.

Het interview met de crimineel Span Ospina, uitgezonden door TeleNoticias in de avond van 24 Februari 2017 vormt naar mijn professionele mening een directe aanslag op onze democratie en er dienen passende en disciplinaire maatregelen te worden genomen tegen de gevangene Span Ospina en tegen de Directeur van TeleNoticias, mevrouw Drs. Lelicia Tromp die verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van TeleNoticias, gelet op de hevige commotie die de uitzending van TeleNoticias op de Arubaanse Bevolking in zijn totaliteit heeft gehad, aangezien het hier een volksvertegenwoordiger betreft.

Artikel 1 van onze Constitutie bepaalt dat een ieder persoon die zich bevindt op het grondgebied van Aruba dezelfde juridische rechten heeft. Uitgaande van dit gelijkheidsprincipe stel ik vast dat, indien U deze zaak niet met de nodige urgentie behandelt, dat vanaf nu en in de toekomst ALLE gedetineerden bij de Politie-stations; in KIA en ALLE gevangenen in KIA het recht hebben om zich politiek uit te spreken via TeleAruba, terwijl zij zich in detentie en in gevangenschap bevinden. Zoals U zult begrijpen, zullen wij in zo’n geval dan op een hellend vlak in onze democratie belanden.

Hopende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en hopende op een reactie Uwerzijds, verblijft ondergetekende,

Hoogachtend,

Mevr. Mr. Edwina Henriquez, Internationaal Advocaat voor de Mensenrechten en Democratisering

P.s. Deze mail zal worden gepubliceerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *