Ingezonden | Geen onderzoek naar alternatief betekent ‘dood’

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Greentown aan het woord

Timing en voorbereiding
Gezien de internationale maar ook lokale ontwikkelingen met betrekking tot de raffinage van fossiele brandstoffen, de acute economische crisis waarin de PDVSA en de staat Venezuela zich bevinden, gezien het aanhoudende en zeer hoge aantal werkelozen op Curacao en gezien de zeer beperkte economsiche groei en last but not least, gezien dat ons Curacaose volk terecht de vervuiling onacceptabel vindt, moet Curacao aan een alternatief plan werken voor deze sterk verouderde raffinaderij in het Schottegat gebied.

Zomaar sluiten van de raffinaderij danwel de toekomst van de rafinaderij in handen van derden te laten zijn geen verstandige opties , derhalve is het niet zoeken naar duurzame alternatieven het ergste wat we kunnen doen voor Curacao en de toekomstige generaties.

Alternatieven zijn er. Het is eerder een zaak om met ons allen te bepalen hoe duurzaam, en niet vervuilend deze alternatieven moeten zijn. Dat een duurzame herontwikkeling in het Schottegat gebied ook nog veel meer banen zal kunnen leveren, de overheid veel meer inkomsten zal krijgen en een schoner omgeving zowel binnen als buiten het Schottegat gebied zal voortbrengen, is al eerder in een vooronderzoek op verzoek van GreenTown aangetoond. Nu is het moment om de plannen verder uit te werken.

GreenTown staat voor het creeren en garanderen van voldoende permanente jobs, het schoonmaken van de vervuiling van lucht, water en land en een duurzame economische ontwikkeling. Dat is de toekomst. Redenen genoeg om het Schottegat gebied inclusief het Isla terrein onder de loep te nemen.

Daarom moedigt GreenTown ons Curacaoenaars aan een alternatief plan geheel te laten uitwerken waarmee de grote vervuilingen aangepakt zullen worden, duizenden werklozen ook een baan kunnen krijgen, de overheid meer inkomsten krijgt en Curacao ook nog zonder angst en beven met PDVSA en of andere partijen kan onderhandelen en om zo nodig een slecht bod te kunnen weigeren.

GreenTown beoogd transparantie en samenwerking tussen partijen inclusief de overheden van Curacao en Nederland en het aantrekken van financiering voor het uitwerken van deze alternatief plan. Samen staan wij sterker. De middelen, inclusief kennis, know-how en investeringen binnen het Koningkrijk moeten wij bundelen, waarbij Curacao de kracht en steun krijgt om de zijn koers eigen koers en toekomst te bepalen! Wij zijn daarom blij dat onze koninkrijkspartner zich bereid heeft verklaard ons te ondersteunen , zodat wij niet aan ons lot worden overgelaten.

De strategie van de Domino
Voor de onderhandelingspositie van Curaçao, in het kader van een nieuw te onderhandelen contract voor een veel schonere raffinaderij, is het echter van belang dat we voor een aantal belangrijke zaken waken.

Wij, Curacao, moeten er op toezien dat we niet aan autonomie inboeten aan een derde macht , en/of op dezelfde voet doorgaan zonder dat wij de processen in handen hebben. Ook moeten wij rekening houden dat de huidige ontwikkelingen wereldwijd nu leiden dat de raffinaderij moet voldoen aan de strenge milieu eisen en de normen moet blijven handhaven. De economische realiteit is dat het upgraden van de rafinaderij beslist niet goedkoper maakt.

De afgelopen 30 jaar, beginnende in 1985, heeft het volk van Curacao al drie keer moeten ervaren dat de overheid om economische redenen zoals het behouden van arbeidsplaatsen, met de rug tegen de muur heeft onderhandeld met als doel de raffinaderij ondanks alles toch open te houden.

Dit heeft geleid tot een situatie dat Curacao geen extra inkomsten kon accumuleren die de investeringen in deze goederen (arbeid, diensten en kapitaal) kon garanderen en om tevens het raffinageproces alsmede het eiland schoon te houden. Huurders hebben in deze geen respect getoond voor de overheid en het Curacaose volk .

Wij begijpen het idee van de overheid om de continuïteit van de raffinaderij aan te houden, maar niet zonder een transparante afweging tegen een goed uitgewerkt alternatief en niet zonder de schoonmaak van de bestaande sterk vervuilde gebieden.

Green Town wil daarom een bijdrage leveren om te voorkomen dat de overheid telkens in deze situatie verzeild raakt. Net als een de domino spel, moet je meerdere stenen achter de hand hebben en niet op die ene steen wedden.

Als de “modernisering” daadwerkelijk plaatsvindt, zal dat enkel de lucht vervuiling van de raffinaderij in de toekomst mogelijk kunnen afnemen. Maar zal het ook aan huidige internationale normen kunnen voldoen?
Wat gaat de overheid doen met de verontreining van de bodem, zee- en grondwater die de afgelopen 100 jaar dat niet is aangepakt? Wat is haar plan? Wat is haar norm?

Willen we het welzijn van toekomstige generates garanderen dan moeten bovengenoemde punten nu worden aangepakt. Wij hebben nu de kans, en die moeten wij als Curacao, niet verspillen! Daarom is open dialoog en participatie zonder in conflict te geraken een basisvoorwaarde.

Alle stakeholders inclusief de overheid horen hierbij in te zien dat particuliere initiatieven een reikende hand bieden. De voordelen, maar zeker ook de gevaren, die om de hoek komen kijken zijn voor ons allen en blijven zeker niet beperkt tot een geringe groep. Door eerlijk te zijn met onszelf, versterken we onze positie. Niemand zal dan de kans krijgen om Curaçao onder druk te zetten, dus niet Den Haag, niet Venezuela, niet PDVSA en niet China. Curacao zelf kiest haar weg naar de toekomst.

“We will make our country great!”

Door, Greentown
te, Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *