Ingezonden | Habitat III: EOP versus ‘New Urban Agenda’ (1)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Sharnon Isenia aan het woord.

De ontwikkeling en aanpassing van regels voor de ruimtelijke ontwikkeling van Curaçao zijn nauw verbonden met de gezamenlijk gedeelde resoluties uit de conferentie Habitat III. Vanaf 17 tot en met 20 oktober vorig jaar (2016) vond deze conferentie plaats in de stad Quito in Ecuador.

Ook een delegatie van de Curaçaose overheid nam hieraan deel. Elke 20 jaar weer wordt zo’n conferentie gehouden in een belangrijke stad in de wereld. De eerste conferentie werd gehouden in 1976 in Vancouver, Canada en de tweede in 1996 in Istanbul, Turkije. Het zou de wereldwijde inzet zijn en steun geven voor de aanpak van de huisvestingsproblematiek, duurzame stedelijke ontwikkeling en de implementatie van een nieuwe stedelijke agenda opnieuw moet helpen opbouwen en richting geven.

Als resultaat leidde de conferentie tot een concreet, gericht, vooruitziend en actiegericht resultaatdocument genoemd: ‘The New Urban Agenda’. Het betreft de nieuwe stedelijke agenda, die door alle lidstaten wordt geïmplementeerd.

De agenda bestaat uit 175 resoluties, die tevens zijn geaccordeerd door de participerende lidstaten aan de conferentie. Maar, wat houden deze resoluties, die zo bepalend kunnen zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Curaçao, in? De meeste mensen weten niet wat deze resoluties inhouden. Middels een vrije vertaling ervan uit het Engels in het Nederlands wil ik hier telkens een stukje uitleggen om een bredere bewustwording onder het publiek te bevorderen. Ik zal telkens een nieuwe resolutie bespreken.

Een belangrijke resolutie is nummer 12 van de nieuwe stedelijke agenda, die refereert naar de aanpak voor het realiseren van een gezamenlijke visie. De resolutie zegt: ,,We streven naar het realiseren van steden en menselijke nederzettingen waar alle personen gelijke rechten en kansen kunnen genieten, evenals hun fundamentele vrijheden, geleid door de doelen en principes van het Handvest van de Verenigde Naties, inclusief volledige eerbiediging van het internationaal recht.

In dit opzicht is ‘The New Urban Agenda’ gebaseerd op de universele verklaring van mensenrechten, internationale mensenrechtenverdragen, de Millenniumverklaring en de Wereldtopuitslag van 2005. Het wordt tevens geformeerd door andere instrumenten, zoals de verklaring op het recht op ontwikkeling.”

Dit streven legt ook een behoorlijke commitment op aan alle deelnemende landen ten aanzien van te nemen fysieke acties die de bestrijding van armoede actief ondersteunen. Ook ten aanzien van het kunnen realiseren van gelijke ontwikkeling en kansen onder burgers in op te bouwen (nieuwbouw)- wijken moet hier gelijk rekening mee gehouden worden. Aan deze uitgangspunten is te zien dat ruimtelijke ontwikkeling geen abstract begrip is. Ruimtelijke ontwikkeling beïnvloedt de leefkwaliteit van gewone burgers in hun dagelijks leven.

Sharnon Isenia,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *