Ingezonden: ‘Herstel VDC naar model van voor 2010′

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Mitar Blanki ” voor ons in de pen…………..

Hoewel menig Curaçaoënaar de beschuldigingen tegen Schotte als onzin afdoet, probeert een klein gezelschap van actieve en betrokken activisten de ‘Schotte doofpot’ open te wrikken en eist onder andere via Justitie openheid van zaken omtrent de malversaties van de Schotte-clan.
De huidige Curaçaose politieke partijen sidderen echter voor MFK en weten zich werkelijk geen raad met de onstuimige Schotte.
Met lede ogen zien zij dan ook aan hoe meesterbrein Schotte zich voorbereidt op volgende verkiezingen.

Helaas voor hen, opeenvolgende kabinetten hebben nagelaten om de VDC (Gumbs en de zijnen) te rehabiliteren.
Wat resteert, is een laf aftreksel van wát eens een slagkrachtige organisatie was.
Een organisatie die prima samenwerkte met collega’s in het buitenland en daarmee is een unieke kans verkeken op een toekomstige efficiënte screening van politici.
Dat Stanley Betrian en Daniel Hodge hebben nagelaten om de VDC te reorganiseren naar het model van vóór 2010 vond ik in die tijd al schokkend maar het was voor mij tevens de voorbode van de wijze waarop de laatste informateur zijn werk zou doen.
Er was namelijk geen haar op mijn hoofd die eraan twijfelde dat een man als Asjes niet door de screening zou komen.
Van Asjes heeft Kerido Pueblo, wat dit dossier betreft, niets te verwachten.
De man zal geen zelfmoord willen plegen wat zijn eigen politieke toekomst betreft.
Van Navarro daarentegen zou verwacht mogen worden dat hij het VDC-dossier wel oppakt en richting geeft aan de herstructurering van die organisatie.
Al was het maar om partijpolitieke (opportunistische) reden.
Centraal staat echter de vraag in hoeverre Navarro enige speelruimte heeft om op transparante wijze leiding te geven aan het op de kaart zetten van een gedegen veiligheidsdienst.
Wanneer Navarro de kaarten zou hebben ingezet op openheid zou het om strategische redenen goed zijn dat Alex Rosaria zijn stem laat gelden en eist dat de screening van toekomstige politici volgens de regels plaatsvindt.
Ik ben heel benieuwd naar het effect van het machtsblok Rosaria/Navarro, temeer omdat ik mij niet kan voorstellen dat Asjes openstaat voor nieuwe verkiezingen op korte termijn en dus weleens zou kunnen kiezen voor een langer verblijf op het ministeriële pluche.
Ik vrees echter dat de werkelijkheid anders in elkaar steekt.
Namelijk dat het huidige politieke bondgenootschap wordt gemangeld door een stel angsthazen, die sidderend de toekomst afwachten en niet in staat zijn tot een sterk offensief tegen de opportunist Schotte.
Kortom, nos mes por – maar nu even niet.
En zo is de vicieuze cirkel compleet.

Dat bovenstaande ook geldt voor het ambtenarenkorps, lijdt geen twijfel. Zij die wel door professionaliteit worden gekenmerkt worden op hun beurt gemangeld door een besluiteloze politiek en door en door verrotte collega’s die nergens verstand van hebben behalve van een geniale doofpot en grootse karaktermoord van een ambtenarenkorps.

Ongetwijfeld komt mijn boodschap niet aan.
Aanhangers van de MFK, maar ook van andere partijen, kijken namelijk niet voorbij de horizon.
Het collectief geheugen van de kiezer op Curaçao is bovendien dermate ernstig aangetast dat men steeds weer licht ziet aan het eind van welke duistere tunnel ook.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *