Opinie | Het raadsel KFO

door George Lichtveld

Column mr. George Lichtveld| Persbureau Curacao

Ik heb gisteren de reactie van KFO-voorman Chester Peterson gelezen op mijn ingezonden stuk met als titel ‘Het gezeur van KFO’. Eerlijk gezegd begrijp ik geen jota van diens reactie. Ik weet in de verste verte niet waar Chester Peterson het over heeft. Dan kan twee oorzaken hebben te weten: (1) onze wederzijdse referentiekaders liggen veel te ver uit elkaar of (2) een van ons, of wij beiden zijn krankjorum.

Ik vraag mij werkelijk af wat de referendum-problematiek, zoals ik die naar voren heb gebracht, te maken heeft met schendig van mensenrechten en of met een heel betoog over de noodzakelijke strijd tegen onderdrukking, het belang van waardigheid, gelijkheid, onvreemdbare rechten die grondslag zijn voor het bestaan van vrijheid, gerechtigheid en vrede en de hele verdere litanie die naar voren werd gebracht inclusief citaten uit geschriften uit de vaderlandse geschiedenis. Het Plakkaat Van Verlatinghe wordt er zelfs ook bijgehaald en andere aanhalingen die blijkbaar moeten aantonen dat mijn betoog in feite op niets slaat. Kan iemand mij het causaal verband uitleggen?

Als ik (heel vergezocht) uit Petersons betoog mag afleiden dat hij poogt te verwoorden dat het referendum nodig is omdat het Curaçaose volk nog steeds onderdrukt wordt en dat het gelijkheidsbeginsel tussen Curaçaose Nederlanders en Europese Nederlanders vertrapt wordt, kan hij mij dan uitleggen waar en hoe die onderdrukking plaatsvindt en waar Europese Nederlanders qua mensenrechten bevoordeeld worden ten opzichte van Curaçaoënaars? Laat KFO mij verlichten want persoonlijk ken ik geen land in de regio waarin mensenrechten zo hoog in het vaandel staan dan als op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Curaçao kent volledige vrijheid van meningsuiting (kijk maar naar die opruiende taal die KFO-partner Sulvaran steeds ongestraft uitkraamt), kent volledige vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging en vergadering, de met strenge waarborgen omklede rechtsprocessen. Waarin schuilt de onderdrukking dan in? En onderdrukking door wie, wij zijn toch autonoom? Als er dus sprake is van onderdrukking dan gebeurt dat toch door onze eigen mensen? Onze wetten worden toch door onze eigen parlementariërs vervaardigd? Hoe dan ook, in mijn optiek kan Curaçao beschouwd worden als een der landen waarin de mensenrechten maximaal tot ontwikkeling zijn gekomen. Niet voor niets sprak Boeli van Leeuwen over een geniale anarchie, doelende op een volksaard die zich volledig vrij acht om zich te bemoeien met van alles en nog wat en zich daar ook onbelemmerd over te uit te spreken.

In zijn stuk haalt de heer Chesterson nodeloos fragmenten aan uit historische stukken die moeten aantonen hoe wij toentertijd door het koloniale Nederland onderdrukt werden. Niet nodig, want wij zijn al op de hoogte van de slavernij-geschiedenis en alle daarmee gepaard gaande verfoeilijkheden, ons is die afschuwelijke koloniale periode bekend die toentertijd wereldwijd heersende was en waaraan Curaçao ook niet kon ontkomen. Wij moeten dat verleden ons goed laten realiseren, ervan leren maar daarnaast ook leren met elkaar verder te gaan. Als alle Europese landen het Duitsland nog steeds kwalijk zouden nemen hoe dat land het continent en de wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog geteisterd heeft, dan bestond er nu geen EU. Ex-kolonisator Nederland heeft ook van haar fouten geleerd, haar gebiedsdelen in de West werden meegetrokken in haar economische ontwikkeling, vandaag de dag bestaan er in het Caribisch gebied weinig landen die een hogere levensstandaard hebben dan die op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.

Het is voor mensen als Chester Peterson en Peppie Sulvaran heel gemakkelijk om vanuit hun luie ligstoel op de veranda van hun villa in alle luxe genietend van een barbecue besprenkeld met dure whisky, te zitten foeteren tegen de uitbuiting door Nederland. Ik hoor het hun al zeggen: ,,Wat buiten die rotmakamba’s ons toch uit, de hufters! Zeg, geef me nog een stuk lomito. Is onze rekening aan Corallo reeds uit?” Laat KFO mij uitleggen waar de Nederlandse uitbuiting in ligt waar zo halsstarrig tegen gevochten moet worden en waar de menselijke waardigheid van de Yu di Kòrsou wordt geschonden, ik wil dat graag weten. Wie weet word ik dan nog wel KFO-fan.

KFO spinsels | Cartoon Pa Stechi

KFO raadsels in media en rechtszaken | Cartoon Pa Stechi

Tot slot wil ik verder opmerken dat het voor de zoveelste maal opvalt dat in een discussie als deze, bij gebrek aan zakelijke argumenten, men op de persoon gaat spelen in plaats van op de bal. Wat heeft mijn plaats op de kandidatenlijst van de PAR in hemelsnaam te maken met deze discussie over het referendum? Maakt een hogere of lagere plaats mij minder of meer belangrijk? En belangrijk voor wat en voor wie? Waarom vindt KFO dat ik belangrijk wil wezen en wat heeft dat te maken met de aard van mijn argumenten? Moet ik mij nu gegriefd voelen dat KFO mij niet belangrijk vindt? Wat een onzin allemaal. De KFO-leden moeten hun minderwaardigheidscomplexen niet extrapoleren op anderen. En uiteraard kan zwartmakerij ook niet uitblijven, andere argumenten zijn er immers niet.

De strafveroordeling waar de heer Peterson aan refereert dien ik wel in het juiste perspectief te plaatsen. Meegesleurd in de toenmalige post-affaire kwam het Hof in mijn vonnis tot de volgende conclusie: (citaat)

,,Verdachte’s gramschap is deels terecht. Dat bij hem persoonlijk gewin heeft voorgezeten bij zijn handelen is niet komen vast te staan. Kwalificaties als ‘graaien’, ‘zakkenvullers’ en ‘hebzucht’ doen hem dan ook geen recht. Wat kan worden vastgesteld is dat verdachte een beoordelingsfout heeft gemaakt, die voor hem strafrechtelijke consequenties meebrengt.”

(einde citaat) Een mening over hoe dit verwijt aan mijn adres zich qua ernst verhoudt ten opzichte van twee beroepsadvocaten die openlijk en schaamteloos zich schuldig maken aan volksverlakkerij, haatzaaierij en opruiing, laat ik graag aan de lezer over.

George Lichtveld,
Curaçao

10 Reacties op “Opinie | Het raadsel KFO

 1. Goed beargumenteerd.

 2. Knoops zal in de zaak Schotte ongetwijfeld een vooruitbetaling hebben geëist voordat hij de zaak op zich nam ! Hij kent de (non-) betalingsmoraal op het eiland.
  Zeker nu de handtekeningsbevoegden van de mogelijke geldschieter -tijdelijk ?- niet beschikbaar zijn.
  ( Knoops : Schotte goeie kerel, niks mis mee. Tja, dan heb je de zaak al bijna verloren. Inlezen Knoops anders maak je je in de rechtszaal onsterfelijk belachelijk !! Maar ja, het geld verzoet veel nietwaar. Schotte interesseert hem au fond helemaal niet. “Volgende cliënt aub”! ).

 3. Helder en prettig uiteengezet.
  Laten we eerlijk zijn.
  Lichtveld is met stip een veel betere jurist dan deze 2 ooit zullen worden.
  In elk opzicht.

 4. Ja, zelfs Schotte had door dat Peppie en Kokkie een garantie zijn voor een verloren zaak en heeft hen gedumpt.

  Peppie en Kokkie zijn lieden waarvan de samenleving de namen graag in de krant ziet.

  Met een zwart kader eromheen.

 5. Je moet toch wel van de ratten besnuffeld zijn als je zoals Sulvaran en Peterson je ingezonden stukken stuurt aan een medium dat je eerst met alle mogelijke middelen het zwijgen hebt proberen op te leggen.
  Er is beslist iets mis in de bovenkamer van genoemde figuren.
  ( wel positief is dat ze bijna alle rechtszaken die ze aanspannen verliezen. Het zijn m.i. ook nog eens inferieure advocaten. Zij weten dat zelf ook en proberen hun tekortkomingen op andere wijze te verdoezelen).

 6. Weer een prima stuk van Lichtveld over de payasos Peppie en Kokkie, zoals Lichtveld eerder op dit forum al een scherpe analyse van het hypocriete sprekende mantelpak Stella van Rijn gaf.

  https://www.knipselkrant-curacao.com/open-brief-aan-stella-van-rijn/

 7. De openheid van zaken die de heer Lichtveld geeft, verdient hulde. Bij deze.

  De meelopers van KFO, dien zich te realiseren dat ze voor een karretje gespannen worden. Een karretje, wat heet: een strontkar, beladen met afval en eeuwenoud vuil dat van de vuilnisbelten weer afgegraven wordt.

  Alleen lieden met beperkte geestelijke vermogens en mentale stoornissen trekken de kar. Ook op dit blog proberen sommigen de strontkar in beweging te zetten. Arme stumpers!

 8. Wederom een duidelijk en inhoudelijk goed onderbouwd geheel. Geen valse argumentaties, geen geneuzel en het theater binnen slepen van niet terzake doende onzin, maar slechts de vraag waar de Nederlandse uitbuiting in ligt en waar dus dan zo halsstarrig tegen gevochten moet worden.
  Ik denk dat indien KFO deze vraag naar alle eerlijkheid zou beantwoorden, voor zover dat mogelijk is bij manipulators, dat ze zichzelf ontmaskeren.

 9. Bedankt vooral voor het citaat uit de uitspraak. Is voor het eerst dat ik lees hoe dat zat. (De rest is ook okay, nan ta kansa hende.)

 10. Bingo +1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *