Ingezonden | In memoriam dr. Rupert Silberie

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we University of Curacao (UoC) aan het woord.

Dr. Rupert Silberie Silberie was van 1 januari 1980 tot 1 september 2001 werkzaam bij de voormalige Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA), nu Universiteit van Curacao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).

Hij begon als wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen. Rupert Silberie was zelf een afgestudeerde van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen In augustus 1974 begon hij zijn studie bedrijfskunde aan de toenmalige Hogeschool van de Nederlandse Antillen.

Gezien de zeer goede studieresultaten besloot hij tot verdere studie. Zijn doctoraalstudie werd met succes afgesloten in december 1979 aan het Instituto de Estudios Superiores de Administracion (IESA) te Caracas, Venezuela. In zijn doctoraalstudie heeft hij zich met name bekwaamd in kwantitatieve technieken van management en bestuurskunde.

Na zijn terugkomst is Rupert Silberie MAP (Master Administracion Publica) benoemd tot vaste wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen met als leeropdracht de vakken Bestuurskunde en Bestuurlijke informatiekunde.

Met ingang van 1 januari 1982 is hij benoemd tot wetenschappelijk hoofdmedewerker. Op 14 december 1989 promoveerde Rupert Silberie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op zijn proefschrift getiteld “Increasing development by public management improvement”. Zijn begeleider was prof dr. ir. A.C.J. (Ton) de Leeuw van de RUG.

Per 1 januari 1990 werd Rupert benoemd tot lector in de vakgebieden Organisatie- kunde, Bestuurlijke Informatiekunde en Overheidsmanagement aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.

Gedurende de academische jaren 1995/1996 en 1996/1997 was Rupert Silberie rector magnificus van de universiteit. Van april 2009 tot en met juni 2010 was hij ook interim rector magnificus, na een woelige periode.

In het verleden heeft dr. Silberie diverse andere functies binnen de universiteit bekleed, waaronder tot twee keer toe de functie van decaan van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen.

Hij heeft ook zitting gehad in diverse commissies, was jarenlang lid van de Caribbean Studies Association en vertegenwoordigde de universiteit vrijwel elk jaar tijdens de jaarlijkse conferentie.

Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Per 1 september 2001 is Rupert Silberie met de VUT gegaan.

Dr. Rupert Silberie stond bekend alg een kritische, maar gemoedelijke persoon met een brede sociaalwetenschappelijke belangstelling, altijd bereid om zijn bijdrage te leveren. Hij heeft alles wat in zijn vermogen lag aan de universiteit gegeven, als docent, alsook alg decaan en rector magnificus. Een landskind dat het ver geschopt heeft.

Rupert, bedankt voor alles wat je voor onze nationale universiteit hebt gedaan en betekend.

University of Curacao (UoC) Dr. Moises da Costa Gomez,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *