Ingezonden | In memoriam frater Jan Smits

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Anthony Haile aan het woord

Afgelopen zaterdag bereikte mij het bericht dat Fr. Jan Smits in zijn slaap was overleden.

Velen zullen niet weten wie deze frater was. Daarom wil ik even stilstaan bij een persoon die veel heeft betekend voor met name het onderwijs op Curaçao.
Frater Smits kwam als frater van Tilburg naar ons eiland om een bijdrage te leveren op het gebied van onderwijs. In zijn geval was frater Smits belast met het verzorgen van het vak handelswetenschappen dat inhield, boekhouden, statistiek en economie. Hij was een bekwame leerkracht die zijn stof goed beheerste en ook goed wist hoe dit over te brengen aan zijn pupillen.

Tijdens mijn HBS A opleiding begin 1970 op het Radulphus College was frater Smits mijn leraar handelswetenschappen.

Frater Smits zag de noodzaak in om met middelbaar administratief onderwijs op Curaçao te beginnen. Met veel moeite lukte het hem uiteindelijk de overheid hiervan te overtuigen. Zo werd de MAO School (School voor Middelbaar Administratief Onderwijs) opgericht in de toenmalige onderbouw van het Sint Thomas College.

Frater Smits was de eerste directeur en de school leidde de leerlingen op om examen te doen in praktijkdiploma Boekhouden (PD) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) beide examens van Nederlands Associatie.
De vraag naar kandidaten met voornoemde diploma’s in het bedrijfsleven was groot. Het slagingspercentage van examenkandidaten was nogal teleurstellend en frater Smits wilde hier met zijn MAO verandering in brengen.
Toen verschillende van ons onze HBS A opleiding afgerond hadden en klaar stonden om te gaan werken, heeft hij zowel ons als onze ouders ervan weten te overtuigen om nog een jaar aan zijn MAO te studeren om het MBA-diploma te behalen.

Wij zijn allemaal blij dat wij dit hebben gedaan, omdat wij na dit ene jaar beschikten over een diploma dat samen met ons HBS A-diploma makkelijk deuren voor ons openden in het bedrijfsleven.

Frater Smits had een vooruitziende blik en zag in dat het bedrijfsleven op het eiland over middenkader moest kunnen beschikken zonder dat deze mensen het eiland hoefden te verlaten. Als een goede onderwijzer had hij kijk op de capaciteiten van zijn leerlingen en waar nodig gaf hij hen ook de nodige stimulans. Hij heeft ongetwijfeld met ‘zijn’ MAO een kentering gebracht in de lokale onderwijswereld, die het bedrijfsleven zeker ten goede is gekomen.

Ik ben heel blij dat ik hem verschillende keren in Tilburg heb mogen opzoeken. Steeds weer bracht hij naar voren hoe trots hij altijd was op zijn Curaçaose leerlingen. Afgelopen maart was ik nog bij hem en hoewel nog helder van geest, zag je hoe erg zijn gezondheid achteruit was gegaan.

Persoonlijk vind ik het ontzettend jammer dat frater Jan Smits van de desbetreffende instanties nooit de nodige erkenning heeft gekregen voor al wat hij voor ons eiland en vooral op onderwijsgebied heeft gedaan.

Maar een ding staat vast, en dat is dat hij die zeker wel van onze Heer zal krijgen.
Frater Smits rust in vrede en masha danki pa tur kos ku bo a hasi pa nos.

Anthony Haile, Curaçao
Ex-leerling frater Jan Smits

Een Reactie op “Ingezonden | In memoriam frater Jan Smits

  1. Heer Haile,

    Volkomen met u eens. Na de St. Jozef mavo ging ook naar de MAO. Fr. Smits was inderdaad een kei in het uitleggen van deze moeilijke vakken en het leren journaliseren . Tot op heden heb ik profijt, des te meer er meer mensen komen met allerlei financiële titels, maar de essentie van boekhouden niet snappen. Ik wil niet onvermeld laten dat. Fr. Smits zijn evenknie had in een lokalo. Ronnie Kleinmoedig. Ik heb dankzij deze heren nimmer werkloos geweest en nimmer geen baan gekregen na een sollicitatiegesprek. De mensen wisten dat ze een vakman tegenover zich hadden. Gouverneur van landsbergweg dient m.i. Omgedoopt te worden in Fr. Smitsweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *