Ingezonden | In memoriam: Gladys, Vaarwel

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Anthony Haile aan het woord.

Aanstaande zaterdag brengen wij mevrouw Gladys van Dal-Mc Kenzie naar haar laatste rustplaats. Voor meer dan 35 jaar was zij mijn buurvrouw en als er iemand is die haar goed kent dan is het wel mijn persoon en ook mijn familie.

Gladys was geen gemakkelijke tante en leverde altijd haarscherp haar mening over verschillende facetten in onze gemeenschap, zoals de politiek, het milieu, de raffinaderij, het Koningshuis en datgene wat wij moeten doen om de zaken die scheeflopen in onze gemeenschap, recht te trekken.

De laatste dagen na haar overlijden hebben wij uitgebreid over de vele gemeenschapsprojecten vernomen die zij ten behoeve van de minderbedeelden en ons land Curaçao heeft gedaan. Overal waar dit nodig was, was zij erbij om op haar manier haar steentje bij te dragen.

Mensen zoals Gladys kom je niet gemakkelijk meer tegen in onze gemeenschap, daar velen van ons ervoor kiezen onze mond te houden, om te voorkomen dat wij problemen krijgen als wij op al te kritische wijze onze mening naar voren brengen. Dit is jammer omdat juist deze kritische mensen ervoor zorgen dat degenen die belangrijke beslissingen moeten nemen, scherp blijven. Dit is in een democratisch land juist de balans waarnaar men moet streven.

Gladys was de eerste vrouw die destijds van Shell Curaçao/ Snav het vertrouwen kreeg om een benzinestation te runnen. Zij deed dit op een manier waarbij zij voor geen enkele mannelijke collega onderdeed. Ik herinner mij nog heel goed hoe zij ten tijde van de stakingen bij de raffinaderij zelf de leiding bij het pompstation geheel overnam om alles in goede banen te leiden.

Zij wees iedereen hun plaats en wist absoluut haar mannetje te staan. Gladys koesterde een speciale liefde voor ons Koningshuis en als iemand iets negatiefs van haar koningin durfde te zeggen, had die persoon zonder meer een groot probleem met Gladys.

Als wij een overzicht zouden maken van al datgene dat Gladys voor onze gemeenschap heeft gedaan, moeten wij tot de conclusie komen dat zij ongetwijfeld een bijzondere gedenkplek moet krijgen. Iemand stelde op FB voor om de Margrietlaan om te dopen in de Gladys van Dallaan. Dit is zeker het overwegen waard.

Gladys, nu jouw tijdelijk verblijf op deze wereld ten einde is gekomen, rest ons slechts je een goede reis naar de eeuwigheid toe te wensen en je te bedanken voor al wat jij voor onze gemeenschap hebt betekend, in het bijzonder voor de minderbedeelden.

Ook wij zullen eens in de toekomst deze reis moeten maken die jij afgelopen maandag begonnen bent. Wij zullen elkaar dan weer tegenkomen. Daarom zeggen wij jou: Gladys, vaarwel! Aan kinderen en andere familieleden onze condoleance.

Anthony Haile,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *