Ingezonden: Ingezetenen, vreemdelingen en illegalen

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Henk Pasman ” voor ons in de pen…………..

In het land Curaçao zijn toegelaten alle ingezetenen, toeristen en vreemdelingen op basis van een vergunning of van rechtswege toegelaten.
Hoe moet de politie dit controleren: door te vragen naar paspoort of identiteitsbewijs (sédula) en als daarop staat geboren op Curaçao dan is het ok en zo niet dan komt de volgende vraag laat me zien uw vergunning of van rechtswege toegelaten. Nu zijn deze papieren een simpel A-viertje en niet gemaakt om die altijd bij je te hebben Sommige zijn tientallen jaren oud.
Voor de kinderen van op Curaçao geboren ingezetenen die elders zijn geboren is er een verklaring van niet van toepassing nodig om aan te tonen dat die dezelfde status hebben als de ouders. Ook dit is weer hetzelfde simpele A-viertje. Waarom is dit allemaal zo geregeld, omdat in de vreemdelingenwet van Curaçao staat dat die niet van toepassing is op hier geboren nederlanders en hun kinderen elders ter wereld geboren. Iedere ander is dus vreemdeling. Hierdoor kan de controle of iemand geen vreemdeling is alleen uitgevoerd worden op basis van een sédula hier geboren of een sédula elders geboren met verklaring niet van toepassing. Ieder ander is dus vreemdeling en moet zijn verblijf kunnen aantonen.
Stel een echtpaar hier geboren en één kind hier geboren en een ander bv in Nederland. Beide kinderen zijn volwassen en ouders en kinderen zijn allen hier woonachtig. De ouders en één kind hebben een sédula met daarop hier geboren en één volwassene een sédula met geboren in Nederland. Deze laatste heeft dan zijn verdere leven een verklaring nodig niet van toepassing!
Een praktijk voorbeeld: onze Minister president Ivar Asjes is geboren in Rotterdam en behoort een verklaring op zak te hebben niet van toepassing. Heeft hij die niet dan kan hij theoretisch opgepakt worden door de politie en opgesloten worden in de vreemdelingenbarak in afwachting van zijn verklaring niet van toepassing. Als Asjes zijn sédula moet vernieuwen dan moet hij aan Kranshi zijn niet van toepassing verklaring laten zien.
Mijn advies is dan ook dit te veranderen en als eerste de vergunning, van rechtswege toegelaten en niet van toepassing op te nemen in de sédula en als tweede in de toekomst de staatsregeling te wijzigen en daarin vast te leggen Curaçaoënaar. Dan zijn er dus alleen maar Curaçaoënaars en vreemdelingen.

Henk Pasman

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *