Ingezonden | Ironie van het leven

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Helga Mensing aan het woord.

In de jaren 1986-1988 was de PTT Telecom geïnteresseerd om 800 à 900 miljoen gulden te investeren in het telecommunicatiesysteem van ons land. In die periode werd ons land mede bestuurd door de politieke partij MAN. De vertegenwoordigers van de MAN vormden de meerderheid in zowel de ministerraad als in het Staten. Zij waren fel gekant tegen een overgang van ons telecommunicatiesysteem in buitenlandse handen vanwege hun filosofie dat telecommunicatie nationaal erfgoed is…

Dit terwijl de overige politieke partijen die toen een minderheid vormden de mening toegedaan waren dat onze regering zelf de voorwaarden kon vaststellen in de overeenkomst. We zouden een zeer grote financiële tegemoetkoming krijgen, die onze regering kon aanwenden voor het ontwikkelen van en investeren in projecten in het belang van de vooruitgang van onze gemeenschap. Onze huidige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is in afwachting van een advies van de door haar ingestelde commissie, met de opdracht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een geschikte koper/strategische partner) te vinden voor ons noodlijdende telecommunicatiebedrijf.

De minister van Financiën, vertegenwoordiger van de politieke partij MAN in ons huidige kabinet, steunt nu de opdracht die aan de voornoemde commissie is gegeven. Ten eerste ontbreekt het ons lokale telecommunicatiebedrijf aan de nodige financiële middelen om te investeren in innovaties in ons telecommunicatiesysteem en ten tweede ontvangen we bij gedeeltelijk/ overname een groot financieel bedrag, dat de begroting van ons land zeer gunstig beïnvloedt en onze economie weer uit een diep dal kan halen.

Dit komt de verdere ontwikkeling van ons land ten goede.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Helga Mensing, Curaçao

3 Reacties op “Ingezonden | Ironie van het leven

 1. Zij waren fel gekant tegen een overgang van ons telecommunicatiesysteem in buitenlandse handen vanwege hun filosofie dat telecommunicatie nationaal erfgoed is…

  Moet zijn. Anders konden ze er geen politieke vriendjes meer plaatsen!

  Zelfde verhaal met ALM. KLM en ook Singapore Airlines hadden interesse tot een samenwerking of gedeeltelijke overname. Toestellen zouden worden geleverd door deze maatschappijen en personeel zou voor zover mogelijk lokaal zijn. De politiek hebben ze weggejaagd aangezien de belangrijkste eis was dat er geen politieke inmenging meer kon zijn bij deze nieuwe ALM. En konden er dus geen familieleden meer worden geplaatst of konden politici gratis vliegen met ALM

 2. Dat de huidige kabinet Curaçao in de uitverkoop heeft gezet is duidelijk. Tevens heeft het kabinet middels de voorbeelden met InselAir en RdK aangegeven hoe men een eventuele ‘strategische partner’ ziet. Met InselAir was er eerst nog de eis dat het hoofdkantoor op Curaçao gevestigd moest zijn. Na de Miami groep zonder luchtvaart ervaring gaat het geheel uiteindelijk toch over naar ‘buitenlandse’ investeerders. Hetzelfde is in gang gezet met de raffinaderij, het havenbedrijf enz. Er is totaal niets geleerd (in de woorden van Helga ‘ten halve gekeerd’) zodat er duidelijke kaders gesteld worden aan buitenlandse investeerders (Holiday Beach, Ansary enz.). In feite wordt hetzelfde als vóór de staatkundige veranderingen doorgezet. Het geld vanuit Nederland diende wel eerst weggewerkt te worden (boevenbende Schotte en ‘zaken’ kabinetten daarna). Nu is Curaçao wederom volledig in een afhankelijkheidspositie gemanoeuvreerd waar het alles, hoe krom en oneerlijk ook, accepteert.
  Curaçao is ‘ten hele gedwaald’ en de verkoop van UTS, RdK, de Haven enz. zullen het tij niet doen keren. De benodigde leiderschap ontbreekt!

 3. Helga nos mes por .
  Zie nu het resultaat .
  We blijven aanmodderen met alles oftewel pappen en nat houden .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *