Ingezonden | Juancho Evertsz herdacht

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Helga Mensing aan het woord.

Juancho Evertsz, geboren op 8 maart 1923, was premier van de toenmalige Nederlandse Antillen van december 1973 – september 1977.

Hij was zeer beheerst in zijn reacties en leek daardoor soms koel en afstandelijk, maar hij was een warm en mild persoon.

Juancho was een felle tegenstander van de strijd van de Arubaanse politicus en leider van de M.E.P. Betico Croes om meer zelfstandigheid voor Aruba en om uit het Antilliaans staatsverband te treden.

,,6 Min 1 is 0”,’ zei Juancho Evertsz toen Nederland in de jaren tachtig overwoog om Aruba toe te staan uit het Antilliaans staatsverband te treden. Daarmee gaf Evertsz aan dat de Antillen zouden ophouden te bestaan zodra Aruba zou uittreden. Juancho Everstz gaf daarmee aan een vooruitziende blik te hebben.

Juancho verschilde midden jaren zeventig met de Nederlandse premier Joop den Uyl danig van mening over de toekomst van de Nederlandse Antillen. Den Uyl wilde in navolging van de Surinaamse onafhankelijkheid van 1975 snelle afspraken maken over onafhankelijke Antillen, Evertsz zag daar echter niets in. Zijn antwoord hierop was:

,,Meneer Den Uyl, wij van de Nederlandse Antillen zullen zelf bepalen wanneer wij daarvoor rijp zijn en ons voldoende hebben voorbereid op onze onafhankelijkheid.”

Wij, Curaçaoënaars, mogen Juanco Evertsz dankbaar zijn dat hij ons land en haar volk in die moeilijke periode op staatkundig gebied heeft geleid.

Helga Mensing
Curaçao

3 Reacties op “Ingezonden | Juancho Evertsz herdacht

 1. John Bash

  Geen enkel land kan onafhankelijk zijn. Men heeft altijd partners nodig. Hoe groot of klein het land ook is. Of het nu militair of economisch is. Voorbeeld is Zwitseland. Militair onafhankelijk, maar economisch afhankelijk door zich aan te sluiten in het Schengen verdrag.
  Om een land goed te besturen heb je zeer capabele integere mensen in de politiek, ambtenarij en bedrijfsleven nodig. En een bevolking die met de tijd mee wil gaan. Ontbreekt er 1, dan is algehele onafhankelijkheid gedoemd te mislukken. En al die jaren sinds het begin van het statuut ontbraken 1 of meerdere van deze factoren. Vandaar dat we meerdere malen achteruit lopen en een enkele keer vooruit lopen.
  En of het nu Par, Man, Ps, Mfk, Pin, Pnp, Pais en andere partijen zijn, het maakt allemaal niets uit.
  Mogelijk dat volledige aansluiting of geassocieerd lidmaatschap ipv waarnemend lid bij Caricom, enige voordelen opleverd op economisch gebied.

 2. hoedanook

  Dankbaar voor het antwoord richting Den Uyl? Een uitspraak dat geleid heeft tot een impasse en stagnatie waar opportunistische groeperingen als ‘Movementu Antia Nobo’ en ‘Partido Antiá Restrukturá’ die tot op heden enkel voor grote verdeeldheid onder het volk zorgen, zijn ingesprongen. Het gevolg was dat de eilanden maatregelen van de het IMF, Cft en nu ‘de Groeistrategie’ voorgeschoteld kregen/krijgen. Allemaal plannen om de zogenaamd de financiële situatie van de eilanden (Groeistrategie is een convenant enkel voor Curaçao) te verbeteren. Echter, een deugdelijke begroting wordt tot op heden niet gerealiseerd.

  Vóór de Groeistrategie, wat een samenwerkingsconvenant is, was er eerst ‘Partners in het Koninkrijk’. Het document Partners in het Koninkrijk werd uitgewerkt in opeenvolgende (rondetafel)conferenties en (slot)akkoorden. Rhuggenaath geeft aan dat ‘de samenwerking met Nederland gebaseerd is op het Statuut, waarin, binnen het Koninkrijk, de landen elkaar vrijwillig bijstand kunnen verlenen’. Dus, geen akkordering (debat) van de Staten nodig voor de Groeistrategie. Wat eens meer duidelijk aangeeft dat deugdelijk bestuur op Curaçao nu definitief in een ‘vrije val’ is geraakt.

  Juancho Evertsz heeft met zij uitspraak een, in de woorden van Rhuggenaath, lang lopend traject (eerder lijdensweg) in gang gezet, waarbij Curaçao nu al geruime tijd enkel neerwaartse beweegt, zonder mechanisme voor automatisch openen van een parachute of zelfs de aanwezigheid van een parachute. Wij zouden Juancho dankbaar zijn geweest als hij naast zijn uitspraak ook een visie had verwoord voor de toekomst en wie of wat het Curaçaose volk is. Dat zou als een ‘vooruitziende blik hebben’ gekenmerkt kunnen worden.

 3. ericlapas

  Volgens mij had Juancho Evertsz na zijn politieke carriere een juweliers zaak in de vertrekhal van Hato. Wat ik mij kan herinneren is dat hij een goede verkoper was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *