Ingezonden | Kabouterbos

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Schmitz aan het woord

Naar aanleiding van de degradatie van het Kabouterbos als natuurgebied ten gevolge van brandstichting het volgende: Zo gaat het dus als de overheid haar beleid, in dit geval het EOP, geen handen en voeten geeft. Het klinkt goed als groengebieden op papier de officiële status krijgen van conserveringsgebied, natuurgebied of parkgebied, maar zolang de overheid ze geen functie geeft en geen gelden vrijmaakt voor daadwerkelijke bescherming en beheer, blijft het een wassen neus en heeft iedereen vrij spel.

In de jaren negentig, lang voordat er ook maar sprake was van een beheersovereenkomst, heeft Carmabi het Kabouterbos (illegaal) op eigen initiatief en zonder kosten voor de overheid schoongemaakt, ingericht en van de noodzakelijke basisvoorzieningen voorzien voor het uitvoeren van educatieve activiteiten en recreatief gebruik. Jarenlang werd het, zolang het gebied toegankelijk was, (afhankelijk van de regen) elke ochtend gebruikt voor educatieve programma’s en excursies van de afdeling Natuur en Milieu Educatie. In de middagen, weekends en vakanties werden er tegen betaling voor groepen en particulieren aan natuur gerelateerde outdoor-activiteiten georganiseerd. Daarnaast werd het bos wekelijks door pupillen van een zorginstelling schoongemaakt en bleef het voor iedereen vrij toegankelijk.

Ook Carmabi als natuurbeschermings- en beheersorganisatie (zie naam en statuten), gaat niet volkomen vrijuit voor het verloren gaan van de parkfunctie, waarin educatie en recreatie zo’n belangrijke rol speelden. Een wat minder ambtelijke en formele houding en een wat pro-actievere opstelling ten aanzien van het uitblijven van een al jaren verlopen beheersovereenkomst had hoogstwaarschijnlijke de huidige situatie kunnen voorkomen.

CHRIS SCHMITZ

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *