Ingezonden: Kleur paspoort

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Henk Pasman ” voor ons in de pen…………..

Tweedekamerlid Bosman legt uit over zijn voorstel tot verschillende kleuren van het paspoort: alle landen hebben een eigen vlag, eigen volkslied, eigen parlement en eigen taal en wat is er mis aan een eigen paspoort als symbool van de eigen identiteit. ( is ook geldig voor bv Friesland of Limburg)
Hieraan is het volgende mis meneer Bosman. Wij hebben allemaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden dezelfde nationaliteit en hetzelfde paspoort . Het is niet het paspoort van Nederland maar het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is ons fundament en zo is dat afgesproken in 1954 en vastgelegd in het statuut. Zie hiervoor de rijkswetten op het nederlanderschap en de paspoortwet. De toenmalige bewoners van de nederlandse koloniën kregen hiermede de nederlandse nationaliteit en het daarbij behorende paspoort. Daarnaast kreeg men de status van land binnen het Koninkrijk plus het recht op zelfbeschikking vastgelegd in de Verenigde Naties. Wie zijn nu de bewoners van elk land? Alle daar woonachtige nederlanders die geboren zijn uit nederlanders daar of elders op de wereld geboren, het zogenaamde geboorterecht. Wie hebben stemrecht in deze landen, alle daar woonachtige nederlanders en alleen voor Nederland inclusief voor de tweede kamer waar ook woonachtig op de wereld. De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben in het verleden middels een referendum gekozen voor land binnen het Koninkrijk. Binnen dit Koninkrijk kunnen afspraken gemaakt worden over toelaten en uitzetten van Nederlanders behorende tot die individuele landen en ook dit is vastgelegd in het statuut. Tot nu toe heeft Nederland hiervan nog niet gebruik gemaakt, wel geprobeerd en nu weer Bosman, maar stuit elke keer weer op juridische problemen. Wat is nu het meest simpele: analiseer deze juridische problemen en los ze op. Waar komt Bosman nu oa mee, met een andere kleur voor het paspoort. Maar Bosman wat zeg je hier eigenlijk mee: ik Bosman bepaal dat de andere landen van het Koninkrijk onafhankelijk worden en dat doe ik door het paspoort een andere kleur te geven. Hij begrijpt daarmee niet dat je daarmede de nederlandse nationaliteit afpakt! Wat is je probleem, jongeren in Nederland die niet in hun eigen onderhoud kunnnen voorzien en vanwege hun andere cultuur en gebrek aan opleiding waarschijnlijk een grotere kans op slagen hebben in hun eigen land dan in Nederland. In de grondwet staat dat we niet zullen discrimineren. Elk land heeft zijn eigen bewoners, voor elk van die bewoners is geldig als je niet in je eigen onderhoud (of crimineel) kunt voorzien dan ben je niet welkom in het andere land, dus van jong tot oud! Er zitten een paar problemen aan dat geboorterecht en die moeten opgelost worden om een eenduidige regeling te kunnen afspreken. Bijvoorbeeld op Curaçao geboren uit Europese nederlanders die kort woonachtig zijn op Curaçao of anderen kunnen alleen van rechtswege worden toegelaten of een gezin stichting bestaande uit verschillende nederlanders. Bosman neem een welgemeend advies aan van een van rechtswege toegelaten nederlander die in Hengelo is geboren en stop met deze ingeslagen weg en sla de juiste weg in. Mijn kleur paspoort veranderd alleen als Curaçao onafhankelijk wordt en toelaten en uitzetten van nederlanders binnen het Koninkrijk der Nederlanden doen we op basis van gelijkwaardigheid. Ander staatkundige structuur is zinloos om daar nu na drie jaar nieuw statuut over te beginnen, kom over 20 jaar maar weer terug dan kunnen we daar over verder praten. Aruba is nu 28 jaar verder als land!

Henk Pasman

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *