Ingezonden | Kwaliteit regels in onze samenleving

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord.

De controle op naleving van de houdbaarheidsregel is weer eens een voorbeeld van hoe wij omgaan met onze regels en dat is over de hele linie en het lijkt toe te nemen met de jaren.

Een paar voorbeelden: Islauitstoot, verkeersveiligheid, Reglement van Orde Staten, bevolkingsbestand, benoemingen, onderhoud, bouwen zonder vergunning, enzo- voort.

Carnaval stellage met verdieping | Henk Pasman

Klein voorbeeld: zie foto carnavalsstellage met verdieping, staat er al anderhalf jaar en zal er dus nog jaren zo blijven staan, totdat hij inzakt bij een volgend carnaval en er doden en gewonden vallen.

Ander voorbeeld: de keuring van auto’s gaat nu mooi op tijd, gaat via internet, maar gevolg is dat het geen keuringslokaal meer is op veiligheid maar op controle dat een lampje op dat moment wel of niet brandt. Het is dus een lampje controle geworden, maar dat is zonde van de energie en je kunt het keuren net zo goed opheffen.

Het probleem zit bij ons allemaal en daar kunnen en moeten we met zijn allen wat aan doen. In een volgend stuk zal ik schrijven over mijn rotonde-ervaring in Portugal en weer over verkeersveiligheid.

Henk Pasman,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *