Ingezonden | Masha pabien – Festeri Joe

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Rudy L. Sprock aan het woord.

Tachtig jaar geleden, op 4 september 1939 vertrok het eerste KLM-vliegtuig van het type Lockheed Super Electra van Curaçao naar Suriname, met een tussenstop in Port of Spain, Trinidad. Dit was het begin van de historische lucht- lijn Curaçao — Paramaribo.

De opening van deze dienst ging met enige plechtigheid ge- paard, hoewel de omstandig- heden (begin Tweede Wereldoorlog) een schaduw wierpen op de feestelijke stemming, welke zowel op Curaçao als in Paramaribo bestond. De opening van de luchtverbinding tussen Suriname en Curaçao lag al vanaf het begin van de KLM-afdeling in de bedoeling, doch jarenlange voorbereidingen moesten getroffen worden eer het zover was, dat de gouverneur van Curaçao op het vliegveld Hato de startblokken kon wegtrekken, de symbolische handeling waarmee de opening van de lijn werd verricht.

Zeer veel belangstellenden waren naar het vliegveld gekomen om de plechtigheid bij te wonen en om de vertegenwoordiger van de KLM-in West-1ndiëhungelukwensen aan te bieden.

Onder commando van gezagvoerder ‘Karl Joachim T. M. F. F. M. Freiherr Rüpplin von und zu Keffikon’ (beter bekend als Rüpplin von Keffikon) vertrok de KLM Lockheed Super Electra PJ-AIM Meeuw’, richting Suriname. De Lockheed Electra had een plafond van 6500 meter, een kruissnelheid van 360 km/u en bood plaats aan twaalf passagiers.

Gelukwenstelegrammen werden uitgewisseld tussen de gouverneurs Wouters (Curacao) en Kielstra (Suriname). Het telegram van gouverneur Wouters luidde als volgt: “Ter gelegenheid van de totstandkoming van de geregelde dienst Curaçao-Paramaribo, welke ik als een lang verbeide gebeurtenis begroet, maak ik gaarne de slotwoorden, welke Uwe Excellentie ter gelegenheid van de Snip in 1934 richtte aan mijn ambtsvoorganger, tot de mijne. Dat de nieuwe luchtverbinding tussen Suriname en Curaçao moge leiden tot uitbreiding van de betrekking tussen beide gebiedsdelen van het Koninkrijk en aldus bevorderlijk moge zijn voor de versterking der gevoelens van vriendschap tussen de bevolkingen der gebieden en aan de ontwikkeling van hare welvaart.”

In zijn antwoord seinde gouverneur Kielstra hierop: “Dat ik met de totstandgekomen luchtverbinding volkomen Uwe gevoelens deel, Moge de hoop en verwachting die wij beiden koesteren in vervulling gaan in het belang van de West-Indische gebiedsdelen van het Koninklijk.”

Bron: Luchtvaartontwikkelingen in Suriname — R.Th.C. Wijdenbosch, 1996

Rudy L. Sprock,

Curacao

Een Reactie op “Ingezonden | Masha pabien – Festeri Joe

  1. Drechi pa bosnan Tur

    Mooi Nederlands……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *