Ingezonden | Milieuprojecten Refineria Isla (1)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gregorio Donata aan het woord

ER ZIJN nog steeds velen die denken dat: (i) er weinig, of eerder niets, is geïnvesteerd in milieuprojecten op het terrein van Refineria Isla en/of (ii) Refineria Isla uitsluitend draait om winsten te maken. Het wordt nu wel tijd om dit misverstand snel en voorgoed uit de wereld te helpen.

In de beginjaren van Refineria Isla zijn er een aantal stoomverstuivingsystemen geïnstalleerd om het asfalt beter te verbranden. Dit efficiënter en effectiever systeem verbruikt minder asfalt wat gunstig is voor een lagere uitstoot van fijnstof en SO2. Tevens is Refineria Isla snel overgestapt van conventionele naar gecomputeriseerde procesbesturing. Door toepassing van gecomputeriseerde procesbesturing is er minder uitval van de fabrieken en daardoor minder uitstoot.

Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, zijn er vijf nieuwe fabrieken bijgebouwd en de capaciteit van vier andere bestaande fabrieken vergroot. Dit allemaal om de immissie (concentratie op leefniveau) van SO2 en fijnstof structureel te verlagen en tevens de aanhoudende stankoverlast te verminderen. Dit staat los van de stank die door incidenten veroorzaakt wordt. Er zijn ook drie lage fakkels (60 m hoog) vervangen door twee nieuwe fakkels met een hoogte van 120 m. Het doel van hoge fakkels is om de concentratie van SO2 en fijnstof op leefniveau te verlagen. Daarbij hebben de nieuwe fakkels een systeem om het gas efficiënter en effectiever te verbranden die ten goede komt van minder roetvorming. Recentelijk is er ook een nieuwe gascompressor geïnstalleerd ter vervanging van de oude minder betrouwbare. In totaal is hier een investering mee gemoeid van meer dan 500 miljoen gulden. Na inbedrijfname van al deze nieuwe installaties is de beoogde verlaging van de immissie toch niet gehaald (Bron: Rapport studie verricht in 2007door Tecsult Canadees Consultant namens ISLA). Na al de eerder genoemde projecten bleef Refineria Isla verder streven naar een betere luchtkwaliteit. In 2008 is een aanvang gemaakt met het toevoegen van een additief (een poeder om zwavel te binden) aan het proces van de catcracker (katalytische kraakinstallatie) om de uitstoot van SO2 in ton per dag verder te verlagen. Deze SO2 komt vrij tijdens het afbranden van cokes op de katalysator en verlaat de catcracker via de schoorsteen. Dit additief kost 1.5 à 2 miljoen gulden per jaar. Ter evaluatie van de effectiviteit van dit additief wordt de uitstoot van SO2 regelmatig gecontroleerd en het resultaat daarvan is en blijft verbluffend. Met dit additief is de SO2 uitstoot bij de catcracker met meer dan 80 procent verlaagd. Ondanks deze vermindering in uitstoot blijft de SO2 concentratie (microgram per kubieke meter) op leefniveau onveranderd. Een mogelijke verklaring wordt gegeven in een volgend ingezonden stuk.

GREGORIO R. DONATA

Curaçao

Een Reactie op “Ingezonden | Milieuprojecten Refineria Isla (1)

  1. Joscelin Trouwborst

    Maakt allemaal niet uit, het huidige vergif spuien is tegen lokale en internationale wet- en regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *