Ingezonden | Natuurvernietiging Stinapa Bonaire

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Schmitz aan het woord.

Binnen het kader van het wegvangen van geiten in het Washington Slagbaaipark is er onlangs een pad van twee kilometer door het bos schoongeschaafd. De bedoeling was om het mogelijk te maken een afrastering te plaatsen waar een pad voor een jeep langs moet lopen.

Voor de bij Stinapa gebruikte jeepjes/pick-ups, die ook gebruikt kunnen worden om het benodigde materiaal aan te voeren, zou een pad van twee meter breedte voldoende zijn. Buiten dat moet een afrastering van twee kilometer lengte ook makkelijk te voet binnen een half uur gecontroleerd kunnen worden, daar is geen metersbreed pad voor nodig.

Zeker van Stinapa als natuurbeschermings- en beheersorganisatie mag verwacht worden dat dit project om onnodige schade aan de natuur te voorkomen met juiste planning en strikte controle wordt uitgevoerd.

Ik weet uit ervaring dat het hele pad schoonmaken met enkele parkrangers handmatig gedaan had kunnen worden. De realiteit was anders. Zonder vergunning heeft Stinapa in het Nationaal Park met een bulldozer een enorm pad, op sommige plaatsen meer dan twintig meter breed, weggeschaafd. (Ter vergelijking, de weg naar Rincon is nog geen acht meter breed). Topsoil, lage vegetatie en struiken en bomen zijn volledig weggevaagd. Het gaat hier om tientallen bij de wet beschermde bomen en honderden bromelia’s en orchideeën.

Hiermee is een barrière gecreëerd die voor vele kleine diersoorten niet of moeilijk te nemen is. Ook directe erosie en afzetting van klei en zand op het voorliggende koraalrif is het gevolg. Om de schade enigszins te herstellen zijn er enkele stekken van de rode zadelboom uitgezet.

Daar deze op geen enkele manier beschermd zijn is van het merendeel de bast al volledig door geiten afgevreten. En voor de huidige interim-manager: dit was geen ongelukje zoals u het noemt.

Een bulldozer zonder begeleiding en controle het bos in sturen is vragen om problemen. Dit was een onvergeeflijk gebrek aan deugdelijke planning en controle.

Chris Schmitz,
Bonaire

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *