Ingezonden | Nieuwe notaris

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mr. A. (André) M.P. Eshuis aan het woord.

Hierbij mijn reactie op de ingezonden brief ‘Hof en minister misleid?’ van oud-notaris mr. D.M. Senior in uw krant van 4 juli jongstleden.

Allereerst stelt de heer Senior dat hij van het reilen en zeilen in het notariaat op de hoogte is aangezien hij contacten onderhoudt met verschillende notariskantoren. Mijn kantoor hoort daar niet bij, dus dat de heer Senior niet op de hoogte is van het reilen en zeilen op mijn kantoor is een gegeven.

Vervolgens vermeldt hij dat hem berichten hebben bereikt, zonder aan te geven op welke manier of van wie deze afkomstig zijn, dat er door mij misleidende informatie zou zijn verstrekt aan het Hof van Justitie en de Minister van Justitie. Ik wil hier duidelijk stellen dat hetgeen de heer Senior stelt niet klopt.

Voordat mr. Martijn Moerdijk (geboren te Helmond, Nederland op 3 juni 1970) meer dan tien jaar geleden (eind 2007) op Curaçao aankwam is hij eerst in Nederland bijna 10 jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris op de Amsterdamse vestiging van het kantoor NautaDutilh. In zijn periode bij NautaDutilh heeft hij de in Nederland verplichte postdoctorale beroepsopleiding notariaat en de zesjarige stage afgerond. Hij heeft voor dat kantoor vervolgens jaren, waar nodig, voor vier verschillende notarissen waargenomen.

Vanaf eind 2007 is mr. Martijn Moerdijk op Curaçao werkzaam geweest bij STvB Advocaten (Curaçao) nv – voorheen Smeets, Thesseling & Van Bokhorst, advocaten en notarissen – het kantoor waar ook ik werkzaam ben geweest voor mijn benoeming als notaris. De heer Moerdijk heeft vanuit die functie vanaf het begin al met mijn Notariskantoor Eshuis samengewerkt, aangezien hij het notariële werk van dat kantoor voor zijn rekening nam.

Het lag daarom voor de hand dat toen Martijn Moerdijk in 2013 besloot het kantoor van STvB te verlaten, hij zijn werkverband met mij wilde voorzetten, nu officieel als kandidaat-notaris, echter niet met mij in een rechtstreeks dienstverband in loondienst, maar via een eigen persoonlijke werkmaatschappij. Ik werk dus al meer dan tien jaar met de heer Martijn Moerdijk hier op Curaçao samen.

Vanaf het begin is het werkverband tussen mij en de heer Moerdijk destijds uitvoerig besproken met de toenmalige president van het Hof en daarmee voorzitster van de Kamer van Toezicht. Gezien de uitgebreide ervaring van de heer Moerdijk op notarieel gebied en zijn in de loop der jaren hier op Curaçao opgebouwde praktijkervaring is destijds met de toenmalige president van het Hof en daarmee voorzitster van de Kamer van Toezicht afgesproken dat de driejarige stageperiode van de heer Moerdijk op Curaçao vervult mocht worden met gebruikmaking van een constructie waarbij de heer Moerdijk via zijn eigen persoonlijke werkmaatschappij als kandidaat-notaris voor mij – en onder mijn notariële verantwoordelijkheid – werkzaam zou zijn. Deze afspraken zijn destijds door de toenmalige president van het Hof, tevens de voorzitster van de Kamer van Toezicht, helder op schrift gesteld en ons werkverband en de vervulling van de driejarige stageperiode (van 19 juli 2013 tot 20 juli 2016) zijn conform deze afspraken uitgevoerd.

Het is jammer dat de heer Senior voor het inzenden van zijn insinuerende brief niet even de moeite heeft genomen contact met mij op te nemen om de berichten te verifiëren.

Mr. A. (André) M.P. Eshuis, (oud-notaris),
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *