Ingezonden | Noord Korea

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

In het Antilliaans Dagblad van maandag 9 juli werd aangegeven dat in de Staten de MAN-fractie sancties tegen Noord-Korea niet nodig vindt.

Nu is een ieder inmiddels bekend met het feit dat er in deze Staten niet de crème de la crème zit, niet de meest intelligente mensen die ons eiland heeft voortgebracht, want laten we nu wel wezen je bent als Statenlid toch wel enigszins op de hoogte van de internationale ontwikkelingen? Zo niet, dan voel ik mij gewoon verplicht het volgende te delen.

Allereerst toch nog even ingaan op de opmerking met betrekking tot de Europese Unie (EU), want het is niet alleen de EU die sancties heeft ingesteld tegen Noord-Korea. Ook de voltallige Verenigde Naties (VN)-Veiligheidsraad behoort hiertoe, want die heeft unaniem tot sancties besloten. De EU doet zelden iets onafhankelijk van de VN. De sancties die zijn opgelegd aan Noord-Korea worden pas verlicht als de denuclearisatie van dat land volledig is afgerond en daar is tot op heden geen zicht op, zeker nu Noord-Korea de Verenigde Staten (VS) beticht van ‘gangsterpraktijken’. De vrede tussen Noord- en Zuid-Korea is nooit getekend en er is nog steeds een permanente oorlogsdreiging. Binnen enkele minuten kan Seoul grotendeels vernietigd worden door op scherp staande raketten vanuit het noorden.

Ten tijde van de ‘Sunshine Policy’ was er ook geen zicht op vrede tussen beide landen. De bekende Amerikaanse Director of the Asia Program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Abraham M. Denmark in Denver Colorado schrijft dat Noord-Korea zijn kernwapens beschouwt als essentieel voor de ‘veiligheid van het land’.

Dan gaan de Statenleden voorbij aan het volgende en meest griezelige van het geheel, namelijk dat de VN sinds maart verleden jaar het meest gedetailleerde onderzoek ooit uitgevoerd heeft tegen Noord-Korea inzake mensenrechtenschendingen. Het land bezondigt zich volgens het rapport aan extreme overtredingen van de mensenrechten. De VN wil deze misdaden dan ook bestraft zien, aldus BBC. Het liefst voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Sorry hoor, maar ik wil de Statenleden toch oproepen hun huiswerk beter te doen, zich te verdiepen in internationale ontwikkelingen en zaken en als het even kan de internationale media te volgen. U moet zich schamen, u strijkt maandelijks belastinggeld op, opgebracht door de Curaçaose belastingbetaler voor onbenullig gebazel en beschamende onkunde.

Josef Martina,
Curacao

2 Reacties op “Ingezonden | Noord Korea

  1. @Hr. Martina u heeft het weer prachtig verwoordt, zoals u al jarenlang doet. En @hoedanook lees uw eigen langdradige epistel nu een keer goed na. De ene tegenstelling na de andere, LOL!

  2. hoedanook

    @Matina wil het beleid door de EU en de VS t.a.v. Noord Korea verdedigen daar Statenleden geen noodzaak zien zich met de EU te verenigen in het handhaven van sancties. Het onderwerp is een van ‘ver van het bed’ waarbij, voor het gemak, @Martina over het hoofd ziet dat de voornaamste drijfveer achter het streven naar vrede op de Koreaanse peninsula Zuid Korea is.
    Daarnaast heeft de regering Trump, zoals in deze dagen heel duidelijk naar voren zal komen, een andere visie met betrekking tot (vredes)allianties als NAVO en de wereldorde. Dus, de wereldorde is aan het veranderen en het is geen slechte opstelling om deze ontwikkelingen goed te analyseren alvorens een standpunt in te nemen. Mensenrechten moeten volgens @Martina in elke afweging ook zwaar wegen. Echter, het verwijt geen oog voor mensenrechtenschendingen te hebben, is ook van toepassing op de (subjectieve) weergave van @Martina. Dan wordt het echt griezelig. Beste, heer @Martina, waar het om draait is werk en banen. Werk en banen zijn belangrijke drijfveren voor sociaal-economische en politieke veranderingen. Trumpisme, Brexit, economische nationalisme zijn allen uitingen van zulke veranderingen. Kim Jong Un zit geklemd tussen China en Zuid-Korea waar het op economisch gebied wel voor de wind gaat. Economische sancties heeft Kim weten te omzeilen. Echter de toenadering met Zuid-Korea heeft voornamelijk te maken met ‘overleven’. De onbeduidende standpunten van Curaçaose Statenleden hebben enkel impact op de eigen overlevingsdrang en totaal niets van dien met Kim Jong Un.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *