Ingezonden | Onderhoud en renovatie stadscentrum

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Joseph ‘Jopi’ Hart aan het woord

Uitstekende kans voor duurzame bijscholing en werkgelegenheid

Geachte lezer,
Onlangs in Nederland was ik in de gelegenheid om verschillende plekken te bezoeken van de verdedigingslinie rond Amsterdam, waar er een aantal forten zijn die dateren van eind 19de eeuw en deel uitmaken van Nederlands nationaal erfgoed, dat net zoals Willemstad, opgenomen is op de wereld erfgoedlijst van Unesco.
Ik was op bezoek bij ‘Herstelling’, de stichting die al 20 jaar deze monumenten onderhoudt en deze activiteit aanwendt voor de vorming en herscholing van probleemjongeren.
Op deze wijze kunnen ze deelnemen in het arbeidscircuit en bijdragen aan de gemeenschap die hen in de gelegenheid heeft gesteld om weer een normaal leven te leiden.

‘Herstelling’ legt enorm veel nadruk op discipline en verantwoordelijkheid!
Op de allereerste plaats moet de cliënt leren zich te houden aan regels en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn verplichtingen en gedrag.
Deze houding is bepalend om te kunnen voldoen aan sociale, arbeids- en civiele verplichtingen, en aldus een bevredigend persoonlijk en professioneel leven te scheppen.

Het is om deze reden dat ‘Herstelling’ is uitgenodigd om dit proces op Curaçao te starten, waarmee zij inmiddels zijn begonnen met een kleine groep jongeren bij Fort Beekenburg.
In mijn vorig artikel, ‘Ons nationaal erfgoed: potentie voor economische groei’, heb ik het economisch potentieel aangegeven wanneer onze historische stad wordt onderhouden en gerestaureerd.
Heel belangrijk hierbij is werkgelegenheid, die zelfs continu kan worden tijdens de duurzame werkzaamheden van onderhoud en restauratie.
Op deze wijze wordt de weg geopend voor wat ik met nadruk heb gesteld in vorige publicaties: de mogelijkheid scheppen voor verplichte nascholing voor onze probleemjongeren.
Ook wordt het hierdoor mogelijk voor Feffik en andere ambachtsscholen om een ‘comeback’ te maken, wat nu in veel landen plaatsvindt.
Het belangrijkste is dat de deelnemer in dit proces een proactieve houding aanleert, waardoor hij zich kan blijven ontwikkelen naargelang er razendsnelle veranderingen plaatsvinden in de technologische, sociaaleconomische en professionele wereld.

We hebben het potentieel voor werkgelegenheid voor enkele decennia wanneer er begonnen wordt met het onderhoud en de renovatie van onze historische stad.
Het zal enige tijd duren voordat onze gezagsdragers klaar zijn met de planning om met dit project te beginnen.
Dit schept ruimte voor ‘Herstelling’, Feffik en andere organisaties t.b.v. verplichte her- en nascholing om hun programma te professionaliseren en uit te voeren, opdat ons land de beschikking krijgt van arbeidspotentieel, dat in staat is het enorme project van de renovatie van onze historische stad te dragen.
De voordelen zijn enorm, zowel voor de regering als de commercie, maar veel meer voor onze jeugd, die hierdoor een kans op de toekomst krijgt.

 

Door: Joseph ‘Jopi’ Hart
te, Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *