Ingezonden | Onderwijs

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Fred Rabeling aan het woord.

Dames en heren formateurs,

De oorzaak van de politieke problemen die wij op Curaçao al vele jaren hebben, ligt in de schrijnende financiële en morele armoede van een groot deel van de bevolking, waar sluwe, maffia-aangestuurde en opportunistische (zogenaamde) politici gretig misbruik van maken met mooie verhalen en loze, niet haalbare, beloften. Het is het gevolg van decennialange verwaarlozing van de capaciteiten van onze jeugd.

Niemand is dom, eenieder heeft kwaliteiten, of dat nu van handvaardige, kunstzinnige, sportieve, technische of wetenschappelijk aard is, maar het moet wel onderkend en gekweekt, ontwikkeld worden met een juiste opvoeding (met normen en waarden), vorming, scholing, studie & training; van jongs af aan en, in de hedendaagse maatschappij, een leven lang.

Deze ontwikkeling dient ruimschoots en professioneel te worden aangeboden (met alle moderne middelen die daarvoor tegenwoordig beschikbaar zijn) én worden aangenomen! Het resultaat zal zijn dat wij een ontwikkelde ‘totaal’-bevolking krijgen; die niet achter politici aanlopen, maar deze juist aansturen om sociaaleconomische resultaten, voorspoed, welvaart en welzijn te realiseren.

Dit om te buigen is geen eenvoudige zaak en is zeker geen kwestie van een knop om draaien, maar van lange adem (wellicht een generatie). Ik hoop dat de nieuwe regering, die mogelijk al in de steigers staat, hier de hoogste prioriteit aan wil geven; in ieder geval roep ik de betrokkenen hiertoe op.

Fred Rabeling,
Curaçao

2 Reacties op “Ingezonden | Onderwijs

  1. Maar MFK wil dat niet..

  2. 100% met de schrijver eens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *