Ingezonden | Onderwijs(minister) Curacao. .. quo vadis?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gert Schaap aan het woord.

Het aantreden van Onderwijs-minister mevrouw Alcalá-Wallé zijn 186 dagen verstreken (teldatum 1 december 2017). In die 186 dagen hebben wij veel van de Onderwijs- minister mogen merken onder andere op foto’s in de kranten en via tv-beelden.

Meestal is zij drukdoende om openingen te verrichten, boeken in ontvangst te nemen, gasten te ontvangen, conferenties te openen, nieuwsitems van de tv-joumaals te vu]len. Over de koers van het onderwijs en over toekomst- beelden betreffende de vorming en ontwikkeling van kinderen en jongeren op Curacao wordt nagenoeg niets vernomen.

Dat was wel anders in de verkiezingstijd in de aanloop naar het kabinet-Rhuggenaath. Toen had een ieder die meende iets in de politiek te moeten betekenen en zichzelf onderwijs‘deskundig’ achtte de mond vol over onderwijs, vooral over wat daarin a]1emaal mis is en wat ‘men’ eraan wilde doen ter verbetering. Na de verkiezingen verstomden al die geluiden, koos het schip van Staat het ruime sop en bleven de beste stuurlui aan wal achter.

186 days in the public eye… a waste of time! Die dagen waren beter besteed door in samenwerking met een team van onderwijs— en andere ter zake deskundigen (bij voorkeur van buiten het ministerie) een Deltaplan voor het onderwijs te ontwikkelen. Dan hadden wij de minister minder vaak gezien, en hebben we nu vast en zeker een beter uitzicht op het onderwijs van morgen.

Gert Schaap,
Curacao

3 Reacties op “Ingezonden | Onderwijs(minister) Curacao. .. quo vadis?

  1. Meestal is zij drukdoende om openingen te verrichten, boeken in ontvangst te nemen, gasten te ontvangen, conferenties te openen, nieuwsitems van de tv-joumaals te vu]len. Over de koers van het onderwijs en over toekomst- beelden betreffende de vorming en ontwikkeling van kinderen en jongeren op Curacao wordt nagenoeg niets vernomen.

    En reisjes maken

  2. @Gert Schaap. 100% mee eens. Uw relaas geldt ook voor de andere ministers.

  3. Misschien waren veel fraters pedofielen, maar je kon verder ook wel wat van ze opsteken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *