Ingezonden: Onderzoek naar 30 mei 1969

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Renata Nieuw  aan het woord

De uitdrukking 30 mei wordt nog steeds erg veel gebruikt in onze samenleving. Met deze uitdrukking bedoelt men de gebeurtenissen die plaats vonden op 30 mei 1969. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen de verschillende conflicten; het sociale, het arbeids- en het politieke conflict
Ik ben een rechtenstudente aan de Universiteit van Tilburg en mijn belangstelling gaat uit naar het arbeidsconflict op 30 mei 1969. Momenteel ben ik in de laatste fase van mijn studie en ben ik bezig met mijn masterthesis over het arbeidsrecht.
Het is frappant dat mijn studie van het Nederlands recht in Nederland mij telkens weer inspireert om bepaalde rechtsontwikkelingen op mijn geboorte-eiland Curaçao te onderzoeken. Mijn onderzoek betreft de cao-onderhandelingen in mei 1969 tussen vakbond CFW en Wescar die de opstand van 30 mei tot gevolg hebben gehad. Grotendeels moet ik voor mijn onderzoek een enquête houden onder vier groepen. Ik maak onderscheid tussen werknemers van Shell, werknemers van Wescar, bestuurders van vakbonden en de overige bevolking die 30 mei hebben meegemaakt. Voor elke groep heb ik een vragenlijst samengesteld die we tijdens een interview kunnen invullen.
Inmiddels is het 45 jaar geleden dat ons eiland door de opstand van 30 mei 1969 werd opgeschrikt. Mijn onderzoek heeft een juridisch karakter waardoor ik op zoek ben naar de cao’s die CFW en Wescar destijds hebben afgesloten.
Onze geschiedenis gaat ons allemaal ter harte. In het kader van 30 mei betreft het onze geschiedenis naar emancipatie; opkomen voor onze rechten en vechten voor gelijke rechten.
Bij dezen verzoek ik iedereen die mij kan helpen aan bronnen en informatie over dit onderwerp om contact met mij op te nemen. Ik zal het zeer op prijs stellen als men deel wil nemen aan de bovengenoemde enquêtes. De geschiedenis van Curaçao leeft voort in de herinneringen van de bevolking.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Door: Renata Nieuw
te, Curaçao

Email: [email protected]
Telefoon: 59997374824

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *