Ingezonden | Ons waardeloos vodje papier wat men statuut noemt

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we John H Baselmans-Oracle aan het woord

Op de pagina http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/2010-10-10 kunnen we de aangepaste versie lezen van een statuut wat in 1954 getekend is door Koningin Juliana. Vooropgesteld dat Koningin Juliana geen natuurlijk kind was van de oranjes (Bron: natuurlijke moeder Soest) en zo nooit dit document had mogen tekenen, is na 62 jaren gebleken dat het hele statuut, zoals het al meerdere malen door mij naar buiten is gebracht, niets meer is dan een vodje papier wat eenzijdig alsmaar gebruikt werd door Nederland wat meende zich langs alle verantwoordelijkheden te mogen onttrekken.

Het statuut der Koninkrijk der Nederlanden heeft altijd vreselijk gerammeld en dat blijkt wel in de Case of Murray v. The Netherlands, Application no. 10511/10) Strasbourg, 26 April 2016. Met hun uitspraak gaan de 17 rechters totaal voorbij dit vodje papier, wat men statuut noemt, en zeggen in harde bewoordingen dat Nederland verantwoordelijk is voor de 6 eilanden die allemaal het Nederlands paspoort bezitten en zo de Nederlandse status.

Men noemt het alsmaar “Koninkrijk der Nederlanden” maar er is weinig Nederland bij als het hen uitkomt (zie dit bij de 3 BES eilanden). We zien dat er onder de Nederlandse vlag onder andere gemarteld wordt, mensenhandel bestaat, het uitmoorden via de ISLA en vele rechten van de mens en in het bijzonder van het kind worden geschonden. In de tientallen jaren dat Den Haag gewezen werd op hun verantwoordelijkheid heb ik een map vol brieven mogen ontvangen die als eindconclusie hadden dat het “een interne aangelegenheid” zou zijn of zoals heer Plasterk het aangepast heeft en alles af doet als zijnde “autonome status van het eiland”. Onwaarheden die we dus alle jaren hebben moeten slikken van een Nederlandse regering die alleen de voordelen van zaken wil hebben (gas, olie, wegsluizen geld en centrale ligging) maar niet de verantwoordelijkheid wil dragen voor haar burgers.

Nu blijkt via de uitspraak van Straatsburg dat Nederland weldegelijk de eindverantwoordelijkheid heeft voor onze eilanden! En na vele jaren vechten over dit punt is dit nu officieel vastgelegd. Nederland is verantwoordelijk voor het vergiftigen via ISLA en Aqualectra, maar ook voor de vele schendingen van kinder- en mensenrechten op deze eilanden. Met andere woorden en zeer simpel gezet; de lokale politici zijn enkel piassen van Nederland. Het schuilen achter een waardeloos vodje papier is niets meer dan een slimme zet geweest van Nederland waarvan hun juristen zeker wisten dat het absoluut geen rechtsgeldigheid heeft. Daar het vodje druist tegen de elementaire zaken van de rechten van de mens. Of is het zo dat de handtekening niet rechtsgeldig is op dat vodje papier stammend uit 1954?

Deze uitspraak maakt dat er binnen een afzienbare tijd vele zaken aangepakt moeten gaan worden hoe onpopulair die ook zijn voor Nederland. Het is voor ons eilanden zaak Nederland alsmaar op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Laat Nederlandse politici niet uit gaan voeren wat zij in hun hoofd hebben en momenteel al geventileerd wordt door hen, namelijk om in een snel tempo alle 6 de eilanden af te stoten. Al druist dat weer tegen de afspraken in die Nederland heeft met Amerika. We kunnen NU veel veranderen het is aan ons om dat NU te gaan eisen. Nederland kom je plichten na, het zijn onze rechten die we hebben volgens internationale verdragen die u getekend heeft.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595

3 Reacties op “Ingezonden | Ons waardeloos vodje papier wat men statuut noemt

  1. rechten en ook plichten toch voor Nederland en vice versa voor Curacao.

  2. @Baselmans: kunt u de “Bron: natuurlijke moeder Soest” even beter specificeren.

    Google levert namelijk helemaal niet op, enkel een verwijzing naar deze pagina op KKC.

  3. Allemaal leuk en aardig maar Nederland kan alleen dan volledig verantwoordelijk zijn voor de eilanden als zij directe invloed heeft op het lokale bestuur. Dus weg met de “status aparte”. Of de eilanden moeten zich uitspreken voor volledige autonomie en uit het Koninkrijk treden. Hebben en tegoed houden kan niet. Ik hoor het wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *