Ingezonden | Open brief aan Cpost

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marguerite Nahar aan het woord

OP DINSDAG 16 februari jl. ontving ik in mijn brievenbus op mijn woonadres een brief afkomstig van de Griffie van het Hof van Justitie welke brief door de Griffie gedateerd was 3 februari 2016. De envelop had niet alleen een duidelijke vermelding wie de afzender was, maar was tevens voorzien van een poststempel van 11 februari 2016. Dit impliceert dat de verzending van een binnenlands geposte brief die onmiskenbaar reeds vóór 11 februari ter post bezorgd was, pas vijf (5) dagen later (d.w.z. 5 dagen na afstempeling door Cpost) ter bestemder plaatse wordt bezorgd.

Op deze wijze worden procespartijen die gebonden zijn aan fatale termijnen in de procesgang ernstig gedupeerd, omdat ze door de vertraging in de bezorging, in de positie komen te verkeren dat zij met veel kunst en vliegwerk getuigen moeten oproepen om de namen binnen de in de brief gestelde termijn schriftelijk aan het Hof te kunnen melden. Men kan redelijkerwijs aannemen dat een op 3 februari 2016 door de Griffie gedateerde brief, ruimschoots vóór de datum van 11 februari 2016 ter post bezorgd was.

Cpost weet, althans behoort te weten, dat brieven afkomstig van de Griffie van het Hof, met de grootst mogelijke spoed bij de geadresseerde moeten worden bezorgd. Het is mij een raadsel waarom een brief die op 11 februari door Cpost is afgestempeld, pas vijf dagen later in de brievenbus van geadresseerde wordt gedeponeerd.

MARGUÉRITE NAHAR

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *