Ingezonden | Open brief aan minister Martina

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Rudy Sprock aan het woord.

Honorabel minister Martina,

Voordat DCA in 2004 failliet ging, zou er sprake zij n geweest van een doorstart met een nieuw op te richten luchtvaartmaatschappij ‘Curacao Airlines’. Terecht heeft AJZ toentertijd geadviseerd dat de diverse beslagleggingen die er ten laste van DCA waren of (dreigden te) worden gelegd, eveneens met succes op het ‘doorgestarte’ DCA (onder welke naam dan ook) zouden kunnen worden gelegd. Dit was absoluut waar.

Gelukkig is Curacao Airlines nooit opgericht, want een doorstart zou onvermijdelijke rechtsgevolgen hebben gehad. Hetzelfde geldt voor InselAir. Zelfs indien InselAir failliet verklaard zou warden, in welk geval van rechtswege alle beslagen komen te vervallen, zelfs dan kunnen de crediteuren toch verhaal halen op de nieuwe vennootschap, indien die een rechtsopvolger van InselAir zou zijn. Zelfs als er geen sprake zou zijn van een ‘rechtsopvolging’ maar van een geheel en volledig nieuwe rechtspersoon die in de toekomst als ‘Flag Carrier’ voor Curacao zou gaan fungeren, zelfs dan bestaat er een zeer grote kans dat die toch met succes aangesproken wordt op schuldverplichtingen van InselAir.

Curacao International Airport (Curinta) had destijds (met succes) twee gerechtelijke procedures gevoerd tegen twee buitenlandse luchtvaartmaatschappijen betreffende legitieme schuldvorderingen. Beide maatschappijen waren destijds failliet gegaan en zijn destijds ‘doorgestart’ onder een andere naam. Een onderzoek toonde aan dat hun respectievelijke vestigingsadressen hetzelfde waren als ervoor, dat hun directeuren dezelfde personen waren en dat hun vliegtuigen precies dezelfde registratienummers hadden als voorheen. In feite betrof het slechts een naamswijziging met de kennelijke bedoeling om aan bestaande schuldverplichtingen te ontsnappen.

Het gerecht was van mening dat er sprake was van misbrujk van het vennootschapsrecht met de kennelijke bedoeling schuldverplichtingen op oneigenlijke wijze te saneren en zodoende legitieme crediteuren te benadelen. Beide luchtvaartmaatschap- pijen werden door het gerecht aansprakelijk gehouden voor de schulden van de oude ‘failliete’ luchtvaartmaatschappij. Geen van beide is toentertijd in beroep gegaan. Zij wisten wel beter. Wees dus voorzichtig.

Rudy Sprock,
Curacao

Naschrift KKC:

Alle relevante curator en rechtbankverslagen inzake InselAir vindt u hier.

Een Reactie op “Ingezonden | Open brief aan minister Martina

  1. Volgens deze Sprock, “de crediteuren toch verhaal halen op de nieuwe vennootschap, indien die een rechtsopvolger van InselAir zou zijn.” Dat maakt mij een beetje benieuwd naar hoe het zit met SEHOS en het nieuwe ziekenhuis. Heb begrepen dat het SEHOS ook miljoenen schuld heeft, waaronder een miljoenen schuld aan de gepensioneerden. Daarbij komt, wat nu aan Betrian (1 miljoen per jaar) betaald wordt, kan toch ook naar de gepensioneerden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *