Ingezonden | Open brief aan Staten en regering

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Greentown aan het woord.

Open brief aan Staten en regering Geachte leden van de Staten, geachte regering van Curaçao, Curaçao staat op een belangrijk kruispunt in de besluitvorming over de toekomst van de Islaraffinaderij. Om een goede afweging te kunnen maken over een dergelijke grote beslissing dienen alle opties op tafel te liggen.

Helaas is dit niet het geval. Het scenario van duurzame herontwikkeling en sluiting van de raffinaderij, is niet uitgezocht. Wij verlangen daarom van de overheid dat er eerst een alternatief plan wordt ontwikkeld, voordat er een MoU getekend wordt om de raffinaderij voort te zetten, zodat elk individueel parlementslid kan beslissen of Curaçao door moet gaan met raffineren, of de weg inslaat van herontwikkeling van het raffinaderijterrein en start met een duurzame, zelfredzame economie, conform de visie van GreenTown.

Dit verzoek is in lijn met het Landsbesluit uit 2013, waarbij het MDPT de opdracht kreeg om ook een terugvalscenario voor te bereiden in verband met een mogelijke sluiting van de raffinaderij, gevolgd door ontmanteling en sanering van de terreinen en de sociaaleconomische herontwikkeling. Ondanks de kosten van 19 miljoen gulden voor het MDPT, heeft dit nooit plaatsgevonden en heeft men zich louter beziggehouden met continuering van de raffinaderij.

Wij verlangen dat het scenario van duurzame herontwikkeling nader onderzocht gaat worden. Vele opinieleiders op Curaçao en daarbuiten willen u hierbij assisteren. Deze mensen en vele andere bezorgde burgers hebben zich daarom verenigd als ondertekenaars van deze open brief en bieden hun hulp aan.

Getekend door: Andres Casimiri, Sven Rusticus, Orlando Meulens, Nasha Desbarida, Julien Fanton, Ruben Suriel, Edgar Leito, Caroline Castendijk, Valentine van Doorn, Calvin Adamus, Ulysses Locadia.

Een Reactie op “Ingezonden | Open brief aan Staten en regering

  1. @Loes/Jabi/Mati: s.v.p. miet onder meerdere aliassen posten.
    M.v.g. Commentpolis.

    Een paar rotte appels in een mand tussen goed appels rarar
    Wie met pek omgaat,wordt ermee besmet enz
    KPMG wordt niet altijd meer gezien als een gerepecteerde instantie na zoveel fraudezaken en boekhouder van vele criminelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *