Ingezonden: Open brief aan UoC-rector magnificus

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Grupo di Akshon University of Curaçao aan het woord


Geachte meneer De Lanoy,

Jammer genoeg hebben wij via de pers vernomen dat de collegegeld van de University of Curaçao verhoogd is per 11 juli. Naar aanleiding hiervan is de groep Grupo di Akshon University of Curaçao door studenten opgericht. Pas later ontvingen wij als studenten een email waarin bekend werd gemaakt dat de collegegeld verhoogd is. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen schrijven wij deze brief waarin wij een paar vragen stellen. Graag willen wij antwoord op deze vragen.

Ten eerste willen wij graag weten waarom de studenten pas te weten komen dat de collegegeld is verhoogd nadat de hertentamen van bepaalde faculteiten voorbij zijn, wanneer de meeste studenten niet meer op de UoC aanwezig zijn en een maand voordat de colleges weer beginnen. Wij vinden het opvallend dat in de brief staat, dat deze beslissing op 26 maart is genomen, terwijl wij het pas drie maanden daarna moeten vernemen in de media.

Verder willen wij weten of er rekening is gehouden met de complicaties die zich voordoen bij de studenten die studiefinanciering ontvangen. Door deze verhoging zal de oude beurs voor meesten tekort komen. Daarnaast is het voor anderen die in het verleden geen studiebeurs ontvingen, niet meer mogelijk om nu wel een studiebeurs aan te vragen, gezien de aanvraag periode al voorbij is. Ook is het inschrijfgeld met 200 gulden gestegen tot 545. Dus moet een student vóór 15 augustus 2014 dit bedrag zelf betalen, om te garanderen dat ze hun studiefinanciering voor de rest van het jaar ontvangen.

Ook willen wij beter begrijpen waarvoor deze collegegeld verhoging nodig is. In het Algemeen Dagblad van 12 juli geeft u aan dat er sprake is van achterstallige onderhoud op de UoC. Deze uitlating is voor ons heel erg vaag en onduidelijk. Graag willen wij concreet weten waar dit geld aan besteed zal worden. Behalve onderhoud zijn er andere concrete voorbeelden die ter verbetering voor de studenten noodzakelijk zijn.

Wij zullen ons uiterste best doen om alle studenten die momenteel op het eiland zijn op te roepen om naar de informatiesessie te komen zodat u dan ook op de boven gestelde vragen een antwoord kan geven. Weer willen wij duidelijk stellen dat wij deze situatie op een professionele, passieve en diplomatische wijze willen aanpakken.

Afwachtend op de informatiesessie op woensdag 16 juli 17.30 uur verblijven wij,

Hoogachtend,
Grupo di Akshon University of Curaçao

 

Door: Grupo di Akshon University of Curaçao
te, Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *