Ingezonden | Open brief over Nieuwe Post

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix Pinedo aan het woord

geachte directie BPT, honorabele Statenleden en honorabele minister VVRP,

Zoals u weet heeft de Nieuwe Post N.V. recent besloten om de post op een centraal punt te bezorgen, alwaar de geadresseerden zich moeten begeven om hun post op te halen. Ik neem bij deze de vrijheid om u te benaderen om dit besluit van Nieuwe Post N.V. onder de loep te nemen en dit besluit terug te doen draaien. Mijn motivering hiervoor is dat dit handelen van Nieuwe Post N.V. naar mijn mening tegen de wet indruist. De bevolking heeft het recht om de post thuis bezorgd te krijgen. Daarvoor zijn ook regels vastgesteld dat ieder huis een postbus dient te hebben die aan de conform de regels voorgeschreven dimensies dient te voldoen. Tevens wordt gëeist op welke afstand van het hek de postbus geplaatst dient te worden. Recent heeft de Nieuwe Post N.V. de bevolking erop gewezen dat ieder huis een postbus dient te hebben, anders wordt er geen post bezorgd.

Eerder genoemd besluit van Nieuwe Post N.V. druist tevens in tegen de bewegingsvrijheid van de geadresseerden en het gemak om even naar het hek te lopen om na te gaan of er post is. Stelt u zich voor dat een geadresseerde zich een aantal keren naar een centrale postbuslocatie begeeft en er is geen post. Ik denk hierbij specifiek aan degenen die geen eigen vervoer hebben en in het bijzonder onze oudere burgers (die vaak alleen wonen). Zo’n besluit van een publiek (overheids)orgaan dient ten goede van de bevolking te werken (hetgeen nu niet het geval is) en niet slechts ten goede van enkel de (interne) organisatie van dat orgaan. Verder rijst bij mij de vraag wanneer de wetgeving op het bezorgen van post als zodanig door het parlement is gewijzigd, opdat de Nieuwe Post N.V. over kon gaan tot het implementeren van het door hen genomen besluit. Indien de wet toch op één of andere manier Nieuwe Post N.V. machtigt om zo’n besluit te nemen, dan zal de politiek hier de nodige stappen moeten ondernemen om dit besluit terug te draaien.

Ik hoop dat u begrip toont voor hetgeen ik naar voren breng en dat u stappen onderneemt om het besluit van Nieuwe Post N.V. spoedig terug te laten draaien.

Deze brief wordt tevens naar de nieuwsmedia verstuurd.

In afwachting van uw antwoord,

FELIX D. PINEDO

Curaçao

Een Reactie op “Ingezonden | Open brief over Nieuwe Post

  1. dit is echt van de zotte.
    dat je verplicht bent m een potbus te nemen.
    er zijn nog steeds een hoop mensen die gen vervoer hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *