Ingezonden: Organiseer draagvlak voor bezuinigingen

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Philippe Maaskant ” voor ons in de pen…………..

In het regeerprogramma staat “…Zeker is dat een directe, open en transparante communicatie tussen de overheid en de burger door middel van online portalen en sociale media één van de belangrijkste initiatieven is

Nu dan beginnen we maar met tips voor Asjes cs. (PAIS en de anderen laat ik maar even weg, want daarvan verwacht ik geen eigen inbreng meer), die volgen Asjes.
In deze tijden van Crisis is het nodig om DRAAGVLAK te organiseren.
Dat krijg je als we er weer vertrouwen in hebben. Hoe kan dat? Een goed begin zou zijn:

1. Openbaar maken pensioenen van Ambtenaren en Politici. Zeker de “gestapelde” pensioenen uit meerdere functies. Eventueel te beperken tot mensen die meer dan Naf 50.000 per jaar ontvangen.

2. Overzicht van alle ambtenaren die thuis zitten en wel betaald worden, en wel in detail: Overzicht van ambtenaren die rechtszaken tegen de overheid hebben gewonnen, maar toch niet mogen werken. (Daal, Gumbs, etc)

3. Overzicht van inkomen Asjes als “sectordirecteur bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening”, waar hij nooit zou gaan werken, maar nu als “ambtenaar in de politiek” van geniet. Die krijgen doorbetaald.. (Rechten!!)

4. Uitvoering geven, door Asjes, van zijn toezegging na zijn screening : “Ik kondig publiekelijk aan dat ik, één van de ministeriële kandidaten, geen probleem heb om al mijn gegevens openbaar te maken om voor het volk te bekijken. Ik heb niks te verbergen en mijn geweten is schoon.”

5. Overzicht van alle inkomsten van ministers, statenleden uit particuliere bron, als werknemer of consultant voor PDVSA, als “zelfstandige” of welk ander bedrijf dan ook. Ter voorkoming van dubbele belangen (en MOT meldingen ..).

6. Overzicht van ambtenaren en politici die tevens een politiek/ambtelijk inkomen e/o pensioen hebben of direct of indirect andere vergoedingen of inkomsten uit overheidsbron krijgen. (en de hoogte ervan).

7. Overzicht van ontslagen, vertrokken of gepensioneerde ambtenaren die nu een rol als adviseur of consultant hebben bij de overheid, een overheidsbedrijf, of een door de overheid gesubsidieerde instelling of stichting

8. Overzicht van de topsalarissen (alles boven de Naf 50.000) bij overheid, stichtingen, overheidorganen, overheidsbedrijven of anderen die geheel of deels van overheidsgelden bestaan. (zoals de Lannoy bij CBCS)

9. Mededeling dat Asjes zijn ten onrechte salaris voor het “geritselde” baantje bij Selikor inderdaad heeft terugbetaald zoals de rechter bepaalde.

10. Wachtgelden en pensioenen die om andere reden worden of werden uitgekeerd.

11. Overzicht van ambtelijke vergoedingen, faciliteiten (auto, studie, pensioenpremies, etc) en de kosten ervan als die per persoon meer dan 15.000 Naf in een jaar bedraagt.

12. Overzicht van ambtenaren die Volgens het LMA naast hun werk als ambtenaar een tweede baan hebben met toestemming van de Minister.

13. Jaarverslagen over 2012 van alle overheidsinstellingen en gesubsidieerde stichtingen en verenigingen en instellingen op internet.

14. Overzicht op internet per kwartaal van de advieskosten en opdrachten van de overheid, alle overheidsbedrijven en de de stichtingen die van de overheid afhankelijk zijn. Te presenteren en te totaliseren per bedrijf die de opdracht kreeg.

En laten we nu niet beginnen over privacy. Maak maar een wet “Openbaarheid Overheid, Vertrouwen Burgers” waarin de privacy voor deze zaken niet meer mag worden geclaimd.

Het volk moet door “privacy” niet in het ongewisse gelaten worden. We moeten inleveren en doen dat graag als we echt zien dat het nodig is. Als we denken dat de pot nog steeds wordt geplunderd, zal er geen draagvlak komen.

Of… durven we het niet omdat dan de revolutie pas echt uitbreekt? Wat hebben we te verbergen?

Philippe Maaskant

Advertentie

To Top

0 Reacties op “Ingezonden: Organiseer draagvlak voor bezuinigingen

  1. Super, Philippe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *