Ingezonden | Paspoort tot de ontwikkeling van een volk!

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Joseph ‘Jopi’ Hart aan het woord

Beste lezer, wij zijn een bevoordeeld volk, in de zin dat wij 4 talen kunnen spreken: Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. Er zijn hier ook veel mensen die meer talen beheersen, afhankelijk waar ze vandaan zijn gekomen: het Midden-Oosten (Libanon bijvoorbeeld), Azië (China), Suriname, Portugal, Brazilië, wat bijdraagt tot ons taal potentieel met Arabisch, Mandarijn, Sranantongo en Portugees. Dit kan een enorm voordeel zijn indien wij weten hoe hiermee om te gaan.
In de wereld van vandaag en morgen is communicatie de sleutel die de deur tot mogelijkheden opent wanneer wij met anderen kunnen communiceren en van elkaar leren. Daarom is het taalprogramma op school erg belangrijk, zowel wat betreft de verplichte talen als de wijze waarop deze aangeleerd worden. Papiaments, als onze moedertaal en deel van onze cultuur, moet verplicht zijn in alle leerjaren. Maar NIET verplicht en resultaat bepalend in het examenjaar voor studenten voor wie Papiaments niet de moedertaal is. In zo’n geval moeten er andere criteria toegepast worden, afhankelijk van het verblijf en officiële status van de betrokkene.

* Engels, als de dominerende wereldtaal in de handel en communicatie en ook ten behoeve van ‘continuous learning’ moet verplicht zijn, ook als examenvak. Het belang ervan in overweging nemend, stel ik voor dat Engels als voertaal wordt gebruikt in ons onderwijs, samen met Papiaments, volgens het ‘tweetalig’ systeem.

* Spaans is onmisbaar rekening houdend met onze geografische ligging en historische banden met Latijns-Amerika. Verplicht vanaf het 6de leerjaar van het Funderend Onderwijs (F.O.), maar niet verplicht als eindexamen vak.

* Nederlands, is verplicht omdat wij onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, met wie wij vlot moeten kunnen communiceren. Verplicht in alle leerjaren, vanaf het 3de jaar van het F.O. , maar geen verplicht examenvak voor iedereen: alleen voor hen die verder gaan studeren in Nederland en daardoor een uitstekende Nederlandse taalbeheersing moeten hebben.

De andere talen, bijvoorbeeld Mandarijn, Arabisch, Portugees en Duits (het aantal Duitse toeristen is groeiende) moeten beschikbaar zijn, maar niet verplicht.
Modern taalonderwijs is gebaseerd op ‘total immersion’ (confrontatie en onderdompeling) in de aan te leren taal, zonder tussenkomst van de moedertaal.
Dit houdt in dat communicatie tussen de docent en de leerlingen en de leerlingen onderling geschiedt in de aan te leren taal. Toepassing van IT is bepalend en vergemakkelijkt uitwisseling in die taal tussen de computer en de student en opent uitwisseling in die taal tussen de student en ‘native speakers’ in het buitenland of lokaal, volgens methodische instructies en een op IT gerichte didactische aanpak.
De sociaal-communicatieve ambiance in Curaçao moet bijdragen tot de meertalige omgeving door middel van radio- en televisieprogramma’s en krantenartikels(in nauwe samenwerking met de taalleerkrachten), om hierdoor een meertalige omgeving te creëren die bijdraagt tot een confrontatie en deelname aan de aangewezen talen.
Welkom bij een meertalige bevolking die dienstverlening kan aanbieden in de heersende wereldtalen.

Door: Joseph ‘Jopi’ Hart
te, Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *