Ingezonden: Plasterk en de Isla

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we ” ARJAN LINTHORST ” aan het woord…………..

GISTEREN STOND de Isla-raffinaderij van Curaçao andermaal op de agenda van de Tweede Kamer.
Ik stel andermaal, omdat met de uitzending van Zembla (d.d. 20 maart 2013) de Isla steeds vaker wordt geagendeerd.
Ook vandaag werd minister Plasterk weer bevraagd over de Isla.
In dezelfde vergadering werd ook ‘goed bestuur’ besproken en wat de rol van Den Haag is indien er sprake is van ondeugdelijk bestuur in een van de Caribische Rijksdelen.
Volgens Plasterk is Den Haag aan zet als er sprake is van problematiek die ‘structureel’ is. Tevens hangt het volgens Plasterk ook af van de ‘reikwijdte’ van de problematiek.

Welnu, de eerste rapporten en wetenschappelijke artikelen die de milieu- en volksgezondheidproblematiek van de Isla blootleggen stammen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw –toen werd de Isla geëxploiteerd door Shell.
Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) vat de problematiek van de Isla derhalve op als structureel.
Minister Plasterk, een intelligente en weldenkende man, zal in dezen dezelfde opvatting zijn toegedaan, want anders zou hij bij ‘structureel’ denken in de overtreffende trap van decennia: eeuwen!

Dan nu de ‘reikwijdte’.
De Isla vormt het geografische hart van Curaçao.
Is dit voldoende reikwijdte voor minister Plasterk? I
Indien nee, op Curaçao heerst een passaatwind.
Ofwel, het grootste gedeelte van het jaar komt de wind goeddeels uit dezelfde richting.
Dit maakt het dat met grote regelmaat dezelfde mensen – naar schatting 20.000 – in de vervuilende rook en stank van de Isla zitten.
Deze overlast is zodanig dat er volgens Eco-RYS jaarlijks duizenden mensen een beroep moeten doen op medische hulp en dat er, helaas, ook jaarlijks doden zijn te betreuren.
Is deze reikwijdte groot genoeg voor minister Plasterk?

ARJAN LINTHORST

(bestuurslid SMOC)

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *