Ingezonden: Plasterk heeft gelogen over Mw Wiels.

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Philip Maaskamp ” voor ons in de pen…………..

Ook in het interview met de Amigoe (gepubliceerd 13 nov 2013) geeft Marvelyne Wiels geen duidelijkheid over haar CV. Gewoon tegenwerking.. Verder maakt ze wel impliciet duidelijk dat ze niet op dit niveau kan functioneren. Enkele voorbeelden…

“….Mijn CV en andere gegevens ook uitgebreid zijn doorgelicht door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) op het moment dat ze werd voorgedragen als kandidaat voor de post van gevolmachtigde minister.”

Plasterk heeft dat steeds ontkend. De AIVD in een NL instituut. Dus Plasterk heeft gelogen tegen het Nederlandse parlement toen hij zei dat het een zaak van Curaçao was.
Liegen is een doodzonde in de NL politiek! Weg met die man! (NB: “Gevolmachtigde minister Wiels heeft kennis genomen van de tekst van het interview en die voor akkoord bevonden” meldt de Amigoe, dus zelfs haar juridisch adviseurs kunnen dit bevestigen?)

“Ik ben niet gekomen om alleen lintjes door te knippen, met mijn hand onder mijn kin te zitten of een aantal keren per maand de Rijksministerraad bij te wonen. Ik ben gekomen om te werken”

Volgens de website van de overheid in NL is de Rijksministeraad er (eens per maand..) voor de kamerstukken waarover vooraf overleg is geweest en dat overleg gaat rechtstreeks (Plasterk belde Asjes zelfs over Zwarte Piet).
De gevolmachtigd minister is geen politieke schakel.
Er wordt in de Rijksministerraad niet meer gediscussieerd. (Aruba kon er ook nauwelijks liefhebbers voor vinden). Maak het niet belangrijker dan het is Marvelyne… Je hoeft daar nog alleen maar “ja” te knikken.

“Het Curaçaohuis (ze bedoelt.. “ik”)… heeft, met goedkeuring van de Raad van Ministers op Curaçao, drie mensen aangenomen….. na het vereiste sollicitatiegesprek en de verstrekking van de benodigde documenten en gezondheidsverklaring.”

Dat ze nog melding maakt van een sollicitatiegesprek…tjonge..Wordt dat bij de overheid meestal achterwege gelaten?
Benodigde documenten:zijn dat de officiele diploma’s en getuigschriften?
Zijn die van Marvelyne ook nog ergens?
En…een gezondheidsverklaring?
Als het Curaçaohuis een Nederlandse werkgever is, dan is dat vreemd. Voor zover ik weet mag dat in NL niet eens meer.

“Vermeldenswaardig is dat het tijdelijk contract voor deze drie medewerkers niet in strijd was met de aanwijzing door de Rijksministerraad, waar een vacaturestop deel van uitmaakt.
Er geldt immers een uitzondering voor situaties waarin het functioneren van de overheid in gevaar komt.”

Als het Curaçaohuis niet optimaal meer functioneert komt het land inderdaad in gevaar..?
Dan storten de noodzakelijke diensten waar het Curaçaose volk op mag rekenen in elkaar? Toch? Marvelyne.., zoooo belangrijk ben je ook weer niet…

“De dochter van Mw Wiels heeft inderdaad in de zomer zes weken op het Curaçaohuis gewerkt, maar het betrof een vakantiebaantje met bijhorende vakantievergoeding.

“Ze heeft de dossiers van werving, selectie en human resources geordend”

Ze liep daar al rond te hangen he? Natuurlijk lopen kinderen in en uit, dus geef ze wat te doen.
Het is een familiebedrijf, geen overheidskantoor he?
Personeelsgegevens zijn niet zo vertrouweljk. Daar kun je best een onervaren vakantiekracht aanzetten., zeker als het je dochter is.
Ziet ze wat er verdiend wordt en zo. Nuttig voor later.
Bovendien, was het lastig voor personeels zaken om deze 13 dossiers up to date te houden. Onbegonnen werk! (“Het Curaçaohuis telt 22 fulltime functies, waarvan er nu 12,5 zijn gevuld.).

“De Rijksgebouwendienst heeft ons al aangegeven dat we op hun netvlies staan.”

Rijksgebouwendienst van Curaçao? Waar zit die?

“Free movers…Het Curaçaohuis wil voorkomen dat jongeren steeds verder in de problemen raken of zelfs op het criminele pad “

Is dat allemaal nodig? Dat doen we voor onze studenten in de regio toch ook niet, of komt daar ook een Curaçaohuis? In Florida, Colombia?

Stoppen met mw Wiels, stoppen met het Curaçaohuis. Zonde van het geld.

Philippe Maaskant

Advertentie

To Top

0 Reacties op “Ingezonden: Plasterk heeft gelogen over Mw Wiels.

 1. Mevr. Wiels maakt Curacao belachelijk, laat hiermee zien dat we in een bananen republiek wonen met een kleuterschool regering waar alles met vriendjes politiek kan en mag, schande weg ermee toon een heel klein beetje fatsoen.

 2. Mevrouw Wiels is niet gescreened door de Aivd van Nederland maar door de instanties genoemd in de landsverordening 2012 #66 Integriteit van ministers incl gevolmachtigde minister.
  Daarin oa genoemd de Veiligheidsdienst en het OM van Curaçao.
  Gezien dat Mevrouw Wiels jarenlang woonachtig is in Nederland heeft zij de fout gemaakt in dit intervieuw de Aivd van Nederland te noemen ipv de Veiligheidsdienst en OM van Curaçao.
  Minister Plasterk heeft dus helemaal niet hierover gelogen,aangezien dit een aangelegenheid is van Curaçao.
  Mevrouw Wiles stelt dat de Veigheidsdienst haar CV onderzocht zou hebben, maar dat is een veronderstelling van haar kant in de landsverordening staat precies aangegevenwaar onderzoek naar gedaan word en dat is geen onderzoek naar de CV van een minister.
  Onderzoek word gedaan op de volgende punten:
  justitieel, staatsveiligheid, fiscaal, ongebruikelijke transacties, medisch en onderzoek door de kabinetsformateur op de aan hem verstrekte gegevens.
  De formateur zou dus een onderzoek kunnen doen naar haar CV als zij die heeft ingediend en als dit van belang zou zijn voor haar functioneren als Gevmin.
  Aangezien dit niet van belang is zal dit dus niet gebeurd zijn. Waar hebben we het dus over: een smokescreen van mevrouw Wiels.

 3. Meteen stoppen ermee. Curaçao zit nu in een vervelende situatie. Veel werklozen, geen werk en geen inkomen betekent veel overvallers. En gev.minister zit daar haar kont vol te proppen met ons geld terwijl wij hier penairen. Kappen ermee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *