Ingezonden: Politieke hervorming vereist mentaliteitsverandering

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” JOSEPH ‘JOPI’ HART ” voor ons in de pen…………..

ONZE POLITIEKE geschiedenis kent het systeem van ‘stemmen kopen’, bijvoorbeeld door allerlei beloftes te doen, door baantjes weg te geven aan familieleden en partijgenoten.
Soms wordt er zelfs geld gegeven om het huis af te bouwen, om stroom te betalen, om een kind uit de problemen te helpen, enzovoort.
Deze gewoonte is altijd al heel normaal gevonden.
Hierdoor is de Curaçaoenaar afhankelijk gebleven van de hulp van anderen, net zoals hij vroeger afhankelijk was van de ‘shon’ – de meester-eigenaar – ten tijde van de slavernij.
Met andere woorden: de politicus heeft de rol van de slaveneigenaar overgenomen en op deze wijze het systeem van afhankelijkheid vereeuwigd, de bedelhouding, de cultuur om van anderen afhankelijk te zijn.
Zolang wij niet van deze cultuur afstappen kan er geen hervorming van ons politiek systeem plaatsvinden.
Deze afhankelijkheid is veel erger geworden sinds grote sommen geld, soms van dubieuze afkomst, aangewend worden om politieke campagnes te financieren.
Het is logisch dat de geldschieter wat terug verwacht, en zo is corruptie een onderdeel geworden van ons politiek systeem.
Daarom kan geen enkel voorstel om de zogenoemde ‘zeteldiefstal’ een halt toe te roepen een wijziging teweegbrengen in ons politiek systeem.
Niet zolang de mens zelf niet verandert.
‘Hervorming’ zal geen blijvende impact hebben zolang de mentaliteit van de politicus niet verandert, zolang de cultuur van afhankelijkheid van de stemmer niet verandert.
Want, wanneer ‘geld’ op de deur klopt, zijn er velen die de voordeur open gooien, waarna zelfrespect en fatsoen door de keukendeur weggaan.
Zolang wij er niet in slagen te breken met deze afhankelijkheid van het verleden, zolang wij niet proactief worden en op eigen kracht actie ondernemen en in het ‘zweet des aanschijns’ leren te werken om vooruit te komen, zullen we als volk een bedelaarsmentaliteit behouden van het ophouden van de hand.
En zolang wij deze houding niet opzij zetten, zullen sommige politici ons blijven manipuleren met grote sommen geld van twijfelachtige afkomst, waarmee ze onze stemmen afkopen, ons uitnodigen te komen eten en drinken en te feesten op hun kosten.
Besef wel dat wanneer je in de greep van zo’n politicus bent, jij je kijk op de werkelijkheid verliest; je verliest je gezond verstand en bent niet meer alert op zekere twijfelachtige aspecten in het karakter of verleden van zo’n persoon.
Daarom, beste lezer, kan er geen enkele vorm van ‘hervorming’ plaatsvinden zolang de mens in ons geen mentaliteitswijziging ondergaat en verandert in iemand met zelfrespect, met kennis van zaken, die weet onderscheid te maken tussen fatsoen en corruptieve handelingen.

JOSEPH ‘JOPI’ HART
Curaçao

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *