INGEZONDEN: Progreso is het nieuwe denken

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag klom ” Andres Casimiri ” voor ons in de pen…………..

Het CV-dispuut van Gevolmachtigde minister Marvelyn Wiels dat onlangs in het parlement heeft plaatsgevonden is het begin van het einde. De maat is vol. De politiek heeft er nog geen weet van. Ze gedragen zich stoutmoedig, maar ze zijn onwetend en onkundig van wat er rond hen speelt.

Er is een nieuwe macht aan het ontstaan van onderaf de samenleving. Het gaat buiten de oude politieke kaders om. Duizenden mensen zijn zichzelf aan het organiseren. Samen met anderen op het gebied van werkgelegenheid en de zorg, energie, sociale zekerheid, sociaal entrepreneurschap, voedsel, agrarische thuisbouw, duurzame constructie en bouw, et cetera, zijn ze een nieuwe macht aan het ontwikkelen.

Macht is het vermogen om groepjes te mobiliseren om een bepaald doel te realiseren. Dat is wat er nu gebeurt. In projecten zoals GreenTown Curaçao en Progreso delen mensen kennis en informatie, grondstoffen en materialen, infrastructuur en constructies op duurzame wijze. Door middel van aandelenparticipatie en crowdfunding wordt het gezamenlijk bezit.

Macht is eng noch negatief of behoudend, maar wordt in een positieve zin aangewend om de samenleving duurzamer te maken en de volkshuishouding gelijkmatiger te verdelen. Tegelijkertijd wordt het onderwijs voor eenieder toegankelijk gemaakt en worden er blijvend nieuwe permanente arbeidplaatsen gecreëerd. Een transitie is per definitie een machtsverschuiving.

De opkomende beweging komt daarin tegemoet. Ze bestaat nu nog uit een diversiteit aan niches met radicale ideeën. Ze hebben echter één ding gemeen: ze sluiten elke weg naar corruptie af, ze willen vooruitstrevende verandering. Ze ontlasten zich van de oude politiek. Zij zijn de progressieve, maar vooral innovatieve machten.

De gevestigde macht is nog superieur in termen van het beschermen van de bestaande hulpbronnen: kennis, geld, lobbykracht, fossiele brandstoffen, infrastructuur, maar deze is aan het wegkwijnen. Progreso is het nieuwe denken. GreenTown is de nieuwe economische motor voor Curaçao. Samen staan ze sterk. Volg ze beiden op Facebook.

Andrés Casimiri,
Curaçao

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Bronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *