Ingezonden | Reactie op faillissement Curcon

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

Een aantal weken geleden begon ik mijn gedachte op papier te zetten betreffende het werkeloosheidspercentage van 21,4 procent. Ik heb het destijds niet toegezonden. Maar nu ik lees over het faillissement van alwéér een bouwonderneming, zou het goed zijn aan de achtergrond van het faillissement aandacht te besteden.

Gerenommeerde bouw- en schildersbedrijven worden niet meer uitgenodigd voor het doen van offerten. Zelfs bij de in renovatie zijnde hotelprojecten is nagenoeg geen bekende aannemer betrokken. En dan lees ik deze week ook het commentaar van FKP. Juist FKP maakt al jaren gebruik van zogenaamde kleine aannemers, met als gevolg dat hun projecten soms jarenlang in uitvoering zijn.

Nogmaals, ik heb dit stukje geschreven daar ik mij heel veel zorgen maak over het voortbestaan van gerenommeerde ondernemingen in de bouwsector.
Eerder besteedden de dagbladen veel aandacht aan het percentage werkelozen. Uit ervaring weet ik dat het percentage altijd al hoog was. Toch vraag ik mij af

‘Klopt dit wel?’ en wel om de volgende redenen. Gerenommeerde bouwbedrijven hebben heel weinig personeel in vaste dienst. Meer en meer wordt gebruikgemaakt van ingehuurde werknemers, zogenaamde onderaannemers of zelfs bureaus. lk betwijfel of deze werknemers wel meegeteld worden in de enquêtes.

Op veel plaatsen wordt er intensief gebouwd. Wat vooral opvalt, is het ontbreken van projectborden met de namen van de opdrachtgever, de architect en/of de aannemer. En toch zijn er activiteiten waar te nemen. Met name in wijken als Blauwbaai, industriepark Veeris, Jan Thiel en langs de Caracaasbaaiweg; soms wel zeven dagen per week.

ln de bouwsector waren er in het verleden vijf of zes gerenommeerde bedrijven met vakbekwaam personeel in vaste dienst. Tegenwoordig bestaan die ondernemingen niet meer; een enkeling probeert te overleven.
Om een voorbeeld te geven: wij hebben in het verleden werk uitgevoerd in opdracht van FKP, soms honderden woningen tegelijk in uitvoering. De laatste tien jaar hebben wij nooit meer opdrachten ontvangen van FKP of DOW. Zelfs geen offerteaanvragen.

Het valt ons op dat zelfs bij grote projecten als de in uitvoering zijnde hotelrenovaties gebruik wordt gemaakt van ingehuurde werknemers. Ook bij deze projecten ontbreken projectborden met namen van architecten en aannemers.

Bij het Sambilproject worden dagelijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat deze werkzaamheden veelal door Spaanssprekenden worden uitgevoerd.

Zeker is dat de werkeloosheid groot is. Ik denk echter dat veel personen wel werken, maar niet geregistreerd zijn. En daardoor ook niet bijdragen aan onze economie. Ik heb dit geschreven om aandacht aan dit probleem te geven.

Naam bij redactie bekend,
Curaçao

7 Reacties op “Ingezonden | Reactie op faillissement Curcon

 1. Curcon had ook het MFK project Sambil gedaan

 2. Drechi pa bosnan Tur

  @Kaat:
  Kaat…. I sense a lot of hatred in all your contributions……
  Take it easy….. A heart attack is just around the corner. Kuida bo mes.

 3. Belasting betalen aan een stel opvreters, uitbuiters, megalomane idioten, zo min mogelijk.
  Leg verantwoording af wat er met belastinggeld gebeurt. Niet een lantaarnpaal plaatsen voor een huis van iemand die op je gestemd heeft.
  Geen uitjes meer naar het buitenland!!
  Dat is de enige manier om de betalingsmoraal iets omhoog te krijgen. Voor dit gajes, wil niemand betalen.

 4. Lapas naar viswijf constantia brandstichter monk dj doran kop cooper, bah bah, wat ‘n stel is dit niet te vergeten dos santos g schtt, heeft eiland 2010-2012 in de ondergang gebracht en gemoord.

 5. Juist Beflapas, en naar verkeersbeurzen snoepreizende dansleraren en mislukte huisartsen. En de gokverslaafde Menki ‘Moe’ Rojer.

 6. Het probleem is dat burgers geen animo hebben om aan de staatskas bij te dragen want de indruk bestaat dat het toch allemaal naar consultants gaat of aan astronomische salarissen voor directeuren van overheid nv’s.

 7. Opdrachtgevers kijken naar de combinatie van prijs en kwaliteit.

  Blijkbaar hebben de grote bouwers zich uit de markt geprijsd. Anderen doen het blijkbaar goedkoper, wellicht tegen een aanvaardbaar minder kwaliteit.

  Daar zie ik geen probleem in, mits die anderen legaal zijn (en dus loonbelasting en premies afdragen). Dat gebeurt vermoedelijk niet, en is dus oneerlijke concurrentie.

  Waartegen de overheid onvoldoende optreedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *