Ingezonden | Rotonde perikelen (deel 1) – Jan We

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Frits Pel aan het woord.

 

Woensdag 12 december j.l. was er van de hand van de heer Henk Pasman een ingezonden stuk met duidelijke plattegrond van de rotonde te Jan We.

De toelichting met de letters op basis van de tekening zou eigenlijk in het verleden al door de overheid zelf moeten zijn gepubliceerd en toegelicht. Tevens moet het verplichte stof voor het rijbewijsexamen zijn. Rij-instructeurs dienen tevens bijgeschoold te worden en misschien eveneens op andere punten.

Maar gezien het niveau van verantwoordelijke ambtenaren en ook de minister waar deze ruim bezoldigde overheids/gemeenschapsdienaars onder resulteren, is dat teveel gevraagd omdat ze het zelf ook niet zo goed begrijpen. Dit is inmiddels geen publiek geheim meer.

Voorstel Rotonde Janwe | Henk Pasman

Enkele aanvullingen op de rijschema’s (om spookrijden te voorkomen als iemand wil keren):

A naar J – binnenbaan tot G en dan buitenbaan

D naar J – buitenbaan

F naar E – buitenbaan

H naar E – binnenbaan tot C en dan buitenbaan

H naar G – binnenbaan tot D en dan buitenbaan

Wie eventjes een black-out heeft en door de rijstroken de rotonde niet meer ziet, kan als beste alleen de buitenbaan aanhouden. Komt altijd goed, al moet je een extra pirouette (wat is dat nou weer?) maken.

De voorgestelde verhogingen (met of zonder spikes) zijn OK. Zou kunnen zoals dat al jaren op Aruba wordt gedaan of al decennia lang in Nederland. Maar goed als JIJ (heren en dames M & A) weer eens een “SnoepReisje” maakt ga JIJ je niet met dit soort dingen bezighouden, dat geeft alleen maar “Dolor di Kabes” (Migraine als JIJ het wat interessanter wil maken).

Een andere bottle-neck die onze Deskundigen hebben gecreëerd is het toestaan dat verkeer uit de wijk Dominguito de Caracasbaaiweg mag oprijden. Fout!

Reeds voordat deze rotonde werd uitgevoerd heb ik middels ingezonden stukken en de Amigoe, AD en Versgeperst, erop gewezen dat alleen het INrijden vanaf de Caracasbaaiweg zou mogen worden toegestaan. Het uitrijden zou dan middels een extra aansluiting op de rotonde dienen te geschieden. Dit zou eenvoudig kunnen zijn verwezenlijkt door de rotonde een iets ander vorm te geven, nl. ovaal. Blijkbaar denken onze “Deskundigen” nog steeds dat een rotonde “rond” moet zijn. Een dagje rondrijden in Nederland leert ons dat naast rond, ovaal, driehoekig en variaties hierop prima werken.

Gelukkig hebben we een interim hoofd van de infrastructurele dienst die alles beter weet en er dan ook niet bang voor is de journalisten van de Amigoe eens goed de les te leren als die de plank weer eens helemaal misslaan.

Een rotondedolende verkeersdeelnemer,

Frits Pel (Oja, ook nog Weg & Waterbouwkundige met 47 jaar ervaring, wat een toeval zeg….),
Curacao

P.S.

Wordt vervolgd in Rotonde Perikelen (deel 2) – Santa Rotzooiweg

17 Reacties op “Ingezonden | Rotonde perikelen (deel 1) – Jan We

 1. @Hanz.
  Ach natuurlijk, deze mensen besturen staande voor hun motorkap de auto van buiten. Wat onoplettend van mij toch, ÖÖ. Overigens heb ik deze verkeersdeelnemers, zelden richting zien aangeven. Hun ruiten worden tijdens regen meestal ook niet gewist.

 2. Fritz Pel, als je voor de auto staat is het pookje aan je rechterhand.

  En bij een right hand drive aan de linkerkant.

  Daarom zie je nieuwe righthanddrivers bij regen vaak richting aangeven in plaats van de ruitenwissers aanzetten. Ruitenwisser en richtingaangever zijn bij deze auto’s net andersom geplaatst.

 3. @LaStiwz
  Blijkbaar heeft Greet ook zo’n ding met het stuur aan de verkeerde kant. Zij moet dus eigenlijk aan een forum in China of Japan deelnemen, niet op deze plaats dus.

 4. Wat kan iedere automobilist zelf doen:
  defensief rijden: zorg dat de omgeving rond de auto, voor achter en zijkanten, zo vrij mogelijk is. Voldoende afstand houden met de voorganger, 3 seconden regel toepassen, neem een vast punt van je voorganger, bv een lantaarnpaal en zorg dat jezelf drie seconden later dit punt bereikt. Hoe hoger de snelheid hoe groter de afstand. Bumber klever achter je, dan afstand nog groter, laat vervolgens maar passeren. Op een vierbaansweg (bv ringweg) niet naast een auto rijden.
  Iedereen in de auto de riem om en tenminste airbag links en rechts voor beiden.
  Elke maand zijn ongeveer 1200 botsingen, dus 40 iedere dag.
  Dit is veel te veel voor 80.000 (tachtig duizend) voertuigen!

 5. @Greet: volgens mij zitten de pookjes om richting aan te geven aan de linkerkant🙄

 6. Waarschuwing: Onderstaand epistel is niet voor mensen met een beperkte concentratie spanne en/of kort lontje.

  Jammer dat één van de intelligentere lezers, althans zo (be)noemt hij zichzelf, ondanks de uitgebreide uitleg van de heer Pasman (aangevuld met enkele kwinkslagen van ondergetekende) nog steeds niet met beide benen op een rotonde kan staan, maar zweverig blijft en zijn onbegrip blijft utteren. Gelukkig is hij slim genoeg om nu door te lezen.

  Ook de gemiddelde beter opgeleide modale Nederlander die binnen het spectrum van de mediane sociale spreiding valt, gedraagt zich niet altijd volgens de regels die in het verkeer dienen te worden nageleefd; idem dito t.a.v. hun gedrag op rotondes.

  Yu di Korsow moet het allemaal nog een beetje leren, want het is nieuw. Daarbij laten onze alwetende OW-specialisten in samenspraak met de verkeerspolitie, nog steeds de situatie bestaan waarbij op een rotonde iedereen voorrang heeft op het verkeer uit de aansluitende wegen, maar op een verkeersplein – dat door het klootjesvolk ook rotonde wordt genoemd – is er vaak helemaal geen touw aan vast te knopen, zelfs niet voor mensen die hebben “gestudeerd en op hoog niveau gewerkt”. Maar als verantwoordelijk minister en ambtenaar moet je rustig aan doen; als de airco maar goed werkt, dan zijn we al een heel eind.

  Op rotondes gebeuren aanzienlijk minder ongelukken dan op de weg zelf, mede omdat de snelheid op een rotonde niet hoog is en bestuurders in mindere mate hun Smartphone kunnen gebruiken omdat hun hersenen het schema van Pasman strak in de gaten moeten houden, zodat ze niemand snijden of midden op de rotonde bij de Kerstman belanden.

  Het lid van een fietsclub – zoals ikzelf – kan U bevestigen dat zij minstens één keer per week door een auto worden gesneden op de openbare weg, maar NOOIT op een rotonde. Echter, als fietser rondjes op een rotonde blijven rijden is tamelijk saai, dat kan ik u verzekeren.

  In Nederland zijn er rotondes met 3 en soms 4 rijstroken. Daar zijn statische gezien weinig aanrijdingen. Rotondes binnen de bebouwde kom hebben hier iets meer last van omdat er ook fietspaden en vaak ook voetgangersoversteekplaats langs de rotonde zijn aangelegd. Dat fenomeen kennen we op Curacao niet. Evenwel, indien je als fietser niet bovenmenselijk anticipeert en alert bent, word je sowieso van de weg gereden, met name door vrachtverkeer.

  Zoals als Pasman terecht opmerkte, is het uitermate belangrijk dat voor en op de rotondes duidelijke aanwijzingen/tekens staan, zoals goede belijning en voldoende rijrichtingpijlen. Tevens zullen fysieke geleidingsstroken een zeer welkome aanvulling zijn in combinatie met gepast straatmeubilair. Kunnen de gedeputeerden van OW, e.d. eens op hun gemak toekijken hoe alles functioneert en desnoods de bevoegde overheidsinstellingen aansporen om handhavend op te treden. Mogen deze hun sirene ook weer eens zinvol uittesten, want dat is toch wel leuk speelgoed.

  Frits Pel (O ja, was ook nog 3 jaar gewezen Hoofd van een Dienst Openbare Werken op één van de eilanden toen die nog bij het 6-koppige Eilanden-Koninkrijk hoorden)

 7. dit staat er precies in het regeerprogramma 2017-2021:
  De Ministeries VVRP, Justitie, GMN, BPD en
  OWCS hebben gezamenlijk het initiatief
  opgepakt om het actieplan van de World Health
  Organisation (WHO) op het gebied van
  verkeersveiligheid in acht te nemen. De aanpak
  is in 2016 bij Landsbesluit vastgelegd en richt
  zich op het voorkomen van verkeersongevallen
  en streeft er naar om Curaçao in 2030 in de top
  10 landen met het meest veilige
  verkeerssysteem ter wereld te laten behoren.
  AANPAK VERKEERSVEILIGHEID

 8. Rotondes afschaffen, hoe kun je nu een rotonde ronden als je je mobiel aan je oor moet houden, en als je rechts je mobiel tegen je oor houd kun je toch ook geen richting aangeven want dat pookje zit ook aan de rechterkant, gewoon weer kruising zonder verkeerslichten en max. snelheid naar 120.
  Op Hato bordje “wil de laatste het licht uit doen”

 9. Trots op Curaçao

  @Henk Pasman,
  Men heeft in het regeerakkoord gezet dat ze tot de 10 veiligste landen wil behoren. Klopt, maar nu een vraag: als je daartoe behoort betekend dat dan automatisch dat er geen verkeersongelukken en verkeersdoden meer zijn? Of is het dat de samenleving (onderling contact) veiliger is. Dat er geen roofovervallen en hit-run moorden worden gepleegd?

  Je kan in het regeerakkoord zetten wat je wilt, ik denk dat zolang er niet de juiste houding is binnen OW er geen niets gaat veranderen. Of er nu prachtige oplossingen zijn of niet.
  Je zit met eigendomsgronden rond de wegen. Dus uitbreiden vergt jaren.
  En zolang de ROP er en potje van maakt kan er niks veranderen.

  Dat je kromme belijning zet met een machine, waarvan de bestuurder net het instructieboekje heeft gekregen, of dat ze met planken en een blokkwast liggend op een aanhanger lijnen zetten, zolang dat het geval is gaat er niks veranderen.

  Zolang de ene dienst drukdoende is om een Kaminda te voorzien van opsluitbanden en nieuw asfalt en dan een andere dienst binnen een week na voltooiing de boel weer openbreekt om daar een nieuwe waterleiding onderdoor te leggen, zolang er geen overleg is en een gezamenlijke planning zal er niks veranderen.

  Voor nu is mijn advies, kijk 3 auto’s verder dan je voorligger, let op de beleefdheidsvorm van andere weggebruikers en dank Dios dat je weer heel door het verkeer bent gekomen.

 10. @ Trots op Curaçao
  Al deze informatie is bekend bij OW, vraag is dan waarom pas je dat niet toe?
  Waarom gaat de ene asfaltverf verf veel langer mee dan de ander? Waarom pas je toch asfaltverf toe die na twee maanden al versleten is? Waarom pas je een adviessnelheidsbord van 50 km/uur toe, terwijl dit in die situatie niet gebruikt mag worden? Waarom 80km/uur terwijl het op die plaats te hard is bv bocht bij OW die ook nog eens opgeruwd is vanwege slipgevaar? Waarom benoem je een verkeersplatform per overheidswet, maar controleer je niet dat die niet functioneert? Waarom pak je niet structureel aan wat je bij elke controle langs de weg constateerd: verlopen keuring, geen verzekering, terwijl je dit al weet vanuit de bestanden? Waarom is de wet kentekenaansprakelijkheid nog geen wet na twee jaar, terwijl de camera’s al twee jaar functioneren maar daardoor niet gebruikt kunnen worden. Waarom hadden we vroeger verkeerspolitie auto’s met raspa erop en zijn die weer verdwenen. Waarom zijn de dagelijkse ongevallen cijfers niet beschikbaar? Waarom waarom? Dit is ons probleem en als de ministers dat niet aanpakken zal het ook nooit VERANDEREN. Waarom zet je in het regeerakkoord dat je Curaçao wil maken tot de 10 veiligste landen van de wereld, maar doe je er vervolgens niets aan en los je het bovenstaande waarom niet op!

 11. Trots op Curaçao

  Oplossing. Turbo rotonde.
  Een turborotonde heeft in essentie de volgende kenmerken:

  – op de rotonde wordt niet geweven;
  – verkeer dat de rotonde op wil, moet voorrang verlenen aan verkeer op twee rijstroken;
  – elk segment heeft één keuzestrook waarop het verkeer kan kiezen om de rotonde te verlaten of niet.

  https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/rotondes-wat-voor-soorten-rotondes-zijn-er

  Het mag ook op zijn Curaçao’s. Dus met waterverf en kattenogen.

 12. Dank voor de uitleg, Henk.

  Dat betekent dus dat ik de rotonde bij Harakiri niet op mag rijden als ik twee afslagen verder van de rotonde af wil, de buitenbaan vrij is om op te rijden maar de binnenbaan bezet is.

  Ik hoor het getoeter al achter me als ik blijf wachten op een vrije binnenbaan terwijl de buitenbaan vrij is.

  Nee, schaf maar af, tweebaansrotondes.

 13. @ Hans
  Op de rotonde Julianadorp en Hariri mag je met twee banen, de binnen en de buitenbaan eraf. Dat behoor je te zien aan de geschilderde banen op de rotonde, bij de afslag behoor je te zien dat de binnenbaan doorloopt naar de afslag. Gevolg daarvan is dat als je op de buitenbaan rijdt je van baan verandert als je niet afgaat en door op de buitenste baan blijft rijden en pas een volgende afslag neemt. Je moet dus voorrang verlenen aan de binnenbaan die eraf gaat. Vandaar dat als je de rotonde opgaat en de tweede of derde afslag neemt je eerst de binnenbaan op gaat en net voor je afslag of vai de binnenbaan eraf gaat of via de buitenbaan. Dit is anders op een tweebaansrotonde waar je niet met twee banen eraf gaat, dan heeft de buitenbaan altijd voorrang op de binnenbaan, maar dat zie je door de geschilderde verf die als een cirkel is getekend om de binnen en buitenbaan aan te geven. Maar nogmaals dit is allemaal afhankelijk hoe goed middels de verf de banen zijn aangegeven, om te weten of je van baan verandert of niet. Dit levert twee problemen op: ten eerste je moet weten dat je met twee banen eraf mag of niet en de verf moet zodanig goed zijn dat je de banen ziet. Dit kan je anders oplossen door de infrastructuur zodanig aan te passen dat je niet afhankelijk bent van de verf en je ook niet meer door kan rijden op de buitenbaan, je kan alleen dan op de buitenbaan eraf bij de eerste afslag. zie verder mijn eerste reactie

 14. Beflapas heeft gelijk: tweebaans rotondes zijn structureel gevaarlijk.

  Ik reed vorige week de rotonde Harakiri op (buitenring uiteraard) waarna iemand op de binnenring me afsneed en voor me langs de rotonde bij de volgende afrit verliet.

  Ik ben een van de intelligentere lezers op dit forum, maar ik weet nog steeds niet of ik of de andere bestuurder voorrang had in deze situatie,

  Maar ongeacht wie voorrang had, dit is gewoon een heel gevaarlijke situatie die je bij een eenbaansrotonde niet hebt.

 15. Beste Hans,
  Dit alternatief voor het aanpassen van de infrastructuur is bedoeld voor OW om hier wat mee te doen. Aangezien OW moeilijk hierover te benaderen is en wil luisteren, heb ik dit via de media onder de aandacht gebracht. Om aan te geven dat er best mogelijkheden zijn om de structuur zodanig aan te passen dat het voor de automobilist eenvoudig is een rotonde te nemen, ook bv voor de toerist. Het wijst zich vanzelf. Lezers die op en aanmerkingen willen geven zijn uiteraard welkom, maar doe dat dan inhoudelijk. Ik sta met beide benen op de grond en analyseer op basis wat ik zie hoe de automobilist in dit geval de rotonde neemt en hoe OW de infrastructuur aanbied. Er moet bijna geen uitleg nodig zijn voor de automobilist, die moet het vanzelf zien wat de bedoeling is en dat geld dan voor elke automobilist.
  Voorbeeld van de rotonde Julianadorp en Hariri, daar heeft OW besloten dat je met twee banen, de binnen en buitenbaan eraf mag, maar dat betekent dat je de automobilist uit moet leggen wie voorrang heeft en dat dit anders is bij een normale rotonde. Hier ziet nu het probleem hoe vertel je dat aan 80.000 automobilisten plus toeristen en daar zit het probleem dat werkt niet! De infrastructuur moet daarop aangepast worden zodat je de automobilist niets hoeft te vertellen en hij gewoon ziet wat de bedoeling is en moet rijden op de aangepaste infrastructuur en daarmede ook botsingen voorkomt , die er nu wel zijn regelmatig omdat de infrastuctuur niet deugt in dit geval. Een adviesbord plaatsen van 50 km/uur om het verkeer voor Promenade af te remmen voor de overstekende voetgangers werkt echt niet in de praktijk en het is ook ondoenlijk om elke dag hierop te handhaven. Dus is er maar één oplossing als je echt wil dat de voetganger daar veilig kan oversteken en dat zijn stoplichten en die kan je combineren met de andere stoplichten. Opmerkingen over het niveau van de automobilist hebben geen enkele zin en dat is overal ter wereld zo. Waar het om gaat is continue analyseren elke dag opnieuw en dan kijken wat moet er aangepast worden. Hoeveel automobilisten weten dat als je bv 60 km/uur rijdt en je botst tegen een stilstaande auto of muur dat de auto wel tot stilstand komt maar alles wat los zit in de auto dus alle passagiers en kinderen met deze snelheid door blijven gaan totdat ze gestopt worden door dat ze bv tegen de voorruit komen, of doordat ze de riem om hebben en daarom moet je de riem om doen. Maar ook de riem helpt niet voldoende bij hogere snelheden en daarvoor dient dan de airbag. Als ik dus en dat zie ik nog steeds, een moeder met kind in de armen op de voorbank zie zitten dan weet ze dit niet. Dat leren ze ook niet bij rijles en rijexamen! Ik zit dus nu met het probleem hoe vertel ik dat aan alle 80.000 automobilisten. Bv heb ik al eens voorgesteld met een A viertje uitdelen bij het keuren?
  zie: https://www.youtube.com/watch?v=wV2UTkkQ0Fg

 16. Volgens Hans, “Een groot deel van de bevolking echter is zo onontwikkeld dat ze op hun sedula hun naam moeten opzoeken”. Dat van de naam op sedula zoeken weet ik niet maar ik moet zeggen dat ik het behoorlijk ingewikkeld vindt. Met één baansweg op de rotonde is het toch veel makkelijker?

 17. Heren Pasman en Pel, zeer interessant uw wetenschappelijke bijdragen, maar kunt u even met beiden benen op de grond blijven staan?

  U beiden heeft gestudeerd en op hoog niveau gewerkt. Een groot deel van de bevolking echter is zo onontwikkeld dat ze op hun sedula hun naam moeten opzoeken wanneer ze hun onderstand gaan ophalen, en hen denkt u dit rotonderijden te kunnen gaan bijbrengen?

  Driekwart van de bevolking weet niet eens dat het stokje links onder het stuur dient om richting aan te geven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *