Ingezonden | Soezerein?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Johannes Linkels aan het woord.

In een ingezonden brief op 22 november hekelt Disraël Orphelin het ‘soezereine’ karakter van het Koninkrijk der Nederlanden. De schrijver benadrukt nogmaals dat het soezerein is, niet soeverein.

Kennelijk is het iets Heel Ergs. Maar het woord bestaat niet. Althans niet in het Nederlands. Het woordenboek geeft geen uitkomst, Google niet, en zelfs het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal kent het niet. Terwijl het laatste standaardwerk toch geacht wordt het grootste deel van de Nederlandse woordenschat te omvatten.

Als ons als lezer zo duidelijk wordt gemaakt dat het geen spelfout betreft, en het kennelijk de kern van het betoog vormt van de schrijver, en als zelfs de Van Dale ons in onzekerheid laat, kan de schrijver dan toelichten wat het woord soezerein inhoudt?

Johannes Linkels,
Bonaire

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *