Ingezonden | Suggestie KvK uit verband gerukt

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Kamer van Koophandel aan het woord.

Ten behoeve van het platform Diálogo Nashonal heeft de Kamer van Koophandel via een PowerPointpresentatie uit de doeken gedaan hoe complex de materie is om onder de werkenden de armoede te bestrijden. Een deel van die presentatie is uit zijn verband gerukt door boud te stellen dat de KvK heeft voorgesteld om de Omzetbelasting (OB) met een half procent te verhogen om verhoging van het minimumloon te financieren.

Met klem wenst de KvK te benadrukken dat erkend wordt dat er groepen werknemers zijn die op het niveau van het minimumloon zitten en daar nauwelijks met hun gezin van rond kunnen komen. Daarnaast is het voor veel bedrijven al lastig om onder de huidige omstandigheden van een voortdurende economische malaise het hoofd boven water te houden. Een verhoging over de hele linie zal veel schade toebrengen, inclusief nog meer ontslagen en bedrijven die over de kop gaan.

Juist om deze problematiek op een verantwoorde wijze te benaderen in de discussie met de sociale partners (werkgevers, vakbonden en de overheid) heeft de KvK onderzoek gedaan naar het prangende vraagstuk waar de partners momenteel mee worstelen. In dat kader heeft de KvK in die discussie ook een alternatief aangedragen over hoe vooral de huishoudens in de lagere inkomensroepen ontzien kunnen worden.

Omdat onherroepelijk de vraag ter tafel komt hoe die extra uitgaven bekostigd moeten worden, legde de KvK onder dat specifieke chapiter als één van de vele mogelijke opties op tafel om de OB met een half procent te verhogen. De KvK heeft de verhoging van de OB niet als voorstel gelanceerd, maar als voorzet voor de gedachtewisseling in de Nationale Dialoog over de financiering van het alternatief voor de minimumloonsverhoging.

Enkele financieringsopties zijn daartoe door de KvK ter sprake gebracht. Het doel daarvan was om te demonstreren dat elke financieringsoptie een andere impact heeft op met name werkgelegenheid en koopkracht. Was de KvK daarom gevraagd, dan had de toelichting gegeven kunnen worden dat dit in een juist en breder verband gezien moet worden.

Kamer van Koophandel,
Curaçao

2 Reacties op “Ingezonden | Suggestie KvK uit verband gerukt

  1. KVK wat een onmenselijke gedrag hebben jullie ik wordt er misselijk van.
    OB met 1/2 % verhogen om zo de minimum loon te verhogen.Wij gaan dat met z’n allen betalen en niet de KVK die nu al niet de OB voor de volle
    % afdragen.Wanneer de belasting dienst deze lui KVK aanpakken zorgen dat elke cent in de kas komt kunnen wij vele doelen bekostigen.Ieder zijn deel.

  2. Beste KvK, wanneer treed die voorzitter van jullie af? Met z’n clown aan het stuur komen jullie nooit geloofwaardig over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *