Ingezonden: SVB – Filantroop

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” SMYRNA MARTINUS ” aan het woord…………..

AFGELOPEN DONDERDAG, 14 maart, heb ik een door de Abvo georganiseerde bijeenkomst bijgewoond over de op stapel zijnde bezuinigingen aangaande de medische zorg van de gepensioneerden.

De vertegenwoordiger van de SVB die deel uitmaakte van het panel heeft zijn best gedaan om zijn bezuinigingspakket aan het aanwezige publiek te verkopen. Het zou misschien gelukt zijn om het publiek bewust te maken van de ernst van de situatie, ware het niet dat de SVB zelf niet handelt conform de noodsituatie die tot de bezuinigingen heeft geleid.

Een van de voorbeelden die ik heb aangedragen om te laten zien dat de SVB op eenvoudige wijze zelf haar kosten kan verlagen zonder dat de burger het in zijn portemonnee voelt, is het geval van een familielid dat allang in het buitenland woont; hoewel zij de SVB al jaren geleden van haar uitlandigheid op de hoogte heeft gebracht, is zij nooit in haar aov-uitkering gekort. Daar komt nog bovenop dat deze persoon ruim anderhalf jaar geleden is overleden. Ondanks het feit dat haar kinderen haar overlijden netjes en meerdere malen aan de SVB hebben doorgegeven, wordt haar aov-uitkering tot de dag van vandaag ‘trouw’ en volledig overgemaakt. Kennelijk kost het de SVB te veel moeite om middels een eenvoudige administratieve handeling haar (onze) uitgaven te verlagen.

Het is triest te moeten constateren dat, hoewel een medewerker van de afdeling die belast is met de toekenning van aov-gelden op de bijeenkomst aanwezig was, hij niet eens de moeite heeft genomen mij te benaderen om de juiste stappen ter correctie te nemen. Dit, ofschoon ik openlijk heb aangeboden willens te zijn de nodige gegevens ter beschikking te stellen van de SVB. De vraag die automatisch bij mij opkomt is, hoeveel van deze gevallen zijn er wel niet op dit eiland? Met het door mij aangedragen geval is er zeker al een aantal duizenden guldens gemoeid. Guldens, die zo te zien voor het oprapen liggen. Het is fijn om onverschuldigd verrijkt te worden. Alleen gaat dit ‘Sinterklaas’-gedrag van de SVB wel ten laste van de belastinggelden van ons allen. Leve de filantropie van de SVB!

 

SMYRNA MARTINUS
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *