INGEZONDEN : Taxi versus toerist

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we ” J.M. Eustatia ” aan het woord…………..

Het wordt met het oog op de op handen sluiting van de Isla tijd dat de politici/bestuurders zich gaan oriënteren op andere middelen van inkomsten voor ons land.
De ontwikkeling van het toerisme is daarbij van eminent belang.

Helaas botsen hierbij de belangen van taxihouders en die van de toeristenindustrie.
Het heeft er bovendien de schijn van dat weer eens wordt gekozen voor ‘het probleem zich zelve te laten oplossen’.

In dit land worden helaas geen beslissingen genomen op basis van rationele overwegingen, maar blijkt het persoonlijk belang bij besluitvormingen een onevenredig grote rol te spelen.
Het is politiek weinig interessant om een redelijk machtige organisatie als de taxibond aan te pakken.
Taxihouders en andere voor de politiek belangrijke groepen kunnen dan ook ongestoord besluiten voor het oplossen van conflicten het recht in eigen hand te nemen en kunnen daarvoor ongestraft maatregelen treffen waarvoor de gewone burger zoals u en ik strenge disciplinaire maatregelen riskeert.

Men mag de ogen niet sluiten voor de botsende belangen van taxi’s en toeristen.
Ik heb uit eigen ervaring meegemaakt hoe ik op Hato aangekomen en weinig zin om de familie lastig te vallen besloot een taxi te nemen.
Geen enkele taxi was bereid mij anders dan voor een astronomisch bedrag van Hato naar Lange Tuin (even voorbij Katoentuin) te rijden.
Pas toen ik besloot de familie alsnog maar te bellen was een van de heren alsnog bereid mij voor 100 gulden naar mijn adres te rijden.
De invoering van taximeters, een must in een land dat de toeristenindustrie nog moet opbouwen, is door oneigenlijke druk stelselmatig vooruitgeschoven.

Nu wordt in feite besloten de minder gefortuneerde toerist die doorgaans voor Curaçao als bestemming kiest, voor het duivelse dilemma te plaatsen om te kiezen voor vervoer naar de stad waarvoor hij/zij een bedrag moet betalen dat hij/zij niet kan opbrengen, dan wel op Jan Thiel te blijven bivakkeren

Het wordt tijd dat de belangen op rationele wijze tegen elkaar worden afgewogen en gekozen wordt voor een oplossing die de taxihouders in staat stelt hun dagelijks brood te verdienen zonder dat de toeristenindustrie de nek wordt omgedraaid.
Politici moeten er voorts aan herinnerd worden dat het nu echt tijd wordt om de economie op gang te krijgen en dat de toeristenindustrie de enige tak van industrie is die op korte termijn uitzicht biedt op groei.
Burgers hebben er langzamerhand genoeg van op te draaien voor begrotingstekorten ontstaan als gevolg van foute besluiten dan wel uitblijvende politieke besluitvorming.

J.M. Eustatia,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *