Ingezonden | Ter attentie van gepensioneerden Sehos

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Deze brief heb ik op 8 december 2017 per mail naar de Raad van Bestuur Sehos gestuurd.

Geachte Raad van Bestuur,

Bij deze mijn reactie op uw brief RvB.js.l7/195, gedateerd 30 juni 2017 betreffende tegemoetkoming in de premie van de Basisziektekostenverzekering (BVZ). De inhoud van uw schrijven is bij mij en vele andere gepensioneerden die mij hebben benaderd, niet in goede aarde gevallen.

Bij het invoeren van de Basisziektekostenverzekering (BVZ), heeft de wetgever (Staten en overheid) een flagrante fout begaan. Men heeft namelijk de gepensioneerden van bedrijven die ‘eigenrisicodragers’ zijn niet geëxonoreerd van deelneming aan de BVZ. Deze bedrijven, waaronder ook het Sehos valt, hebben namelijk sinds jaar en dag vrijstelling gehad van de overheid opdat hun personeel onder de regelingen van de SVB zouden vallen.

Het Sehos heeft gretig van deze omissie misbruik gemaakt om de gepensioneerden van het Sehos onder druk te zetten zich te gaan inschrijven bij de SVB. De gepensioneerden hadden geen keuze daar het Sehos per brief d.d. 20 augustus 2013 stelde dat zij na 1 september 2013 de ziektekosten van haar gepensioneerden niet meer op haar te zullen nemen.

Daarentegen heeft de Refinería Isla deze verraderlijke handeling van het Sehos niet gevolgd en hun gepensioneerden bleven vallen onder de ziektekostenregeling van de Refinería Isla. Frappant is dat de ex-directeur van de Isla toentertijd de algemeen directeur van het Sehos was. Het laat geen twijfel dat het Sehos de gepensioneerden als ‘waste’ heeft beschouwd en hen eruit heeft gegooid. ‘Shame on you’.

In de plenaire vergadering indertijd waarbij enkele honderden gepensioneerden aanwezig waren heb ik duidelijk gesteld dat ik bezwaar heb aangetekend bij de minister, overheid, SVB en Staten, betreffende genoemde omissie in de landsverordening BVZ. Ik heb tevens vermeld dat wanneer deze landsverordening wordt gewijzigd (gerepareerd) op grond van hetgeen ik naar voren heb gebracht, alle gepensioneerden het recht hebben om zich weer aan te melden bij het Sehos voor dekking van hun ziektekosten.

Inmiddels is bij de reparatie van genoemde landsverordening de nodige verandering aangebracht (zoals ik heb vermeld in mijn bezwaarbrief) onder artikel 2, waardoor de gepensioneerden kunnen blijven vallen onder hun eerdere werkgever indien deze behoorde tot de groep ‘eigenrisicodragers’. De gepensioneerden hebben geopteerd om te blijven vallen onder de BVZ, omdat het Sehos heeft besloten tot (partiële) tegemoetkoming (8% en daarna 4%) van de door hen te betalen premie BVZ. Het gedeelte van 2%, dat voor rekening blijft van de gepensioneerde, zou toch betaald moeten worden indien men onder de ziektekostenregeling van het Sehos zou gaan vallen.

U heeft zelfs verklaard, in aanwezigheid van twee functionarissen van de SVB, dat er een regeling met de fiscus zou worden getroffen opdat de tegemoetkoming niet belast zou worden. Deze tegemoetkoming is namelijk geen inkomsten maar een bijdrage om de premie BVZ te complementeren.

Uw bovengenoemde brief geeft de indruk dat u van plan bent om de tegemoetkoming stop te zetten. Dit getuigt van geen respect voor de gepensioneerden, die meer dan 40 jaar in dienst van Sehos waren. U heeft sinds jaar en dag misbruik gemaakt van de vrijstelling om het personeel niet onder de SVB te laten vallen. Vandaar ook dat bij de reparatie van de landsverordening BVZ de wetgever heeft gesteld dat de gepensioneerden van ‘eigenrisicodragers’ kunnen blijven vallen onder de ziektekostenregeling van hun oude werkgever.

Een poging uwerzijds om de genoemde tegemoetkoming stop te zetten druìst dan regelrecht in tegen het in de wet vastgelegde standpunt. Het is goed dat u weet dat indien u toch overgaat tot stop- zetten van de tegemoetkoming waardoor de gepensioneerden Sehos de volle 6% premie moeten gaan betalen, alle gepensioneerden, conform de wet, zullen opteren om terug te gaan vallen onder de ziektekostenregelìng van het Sehos.

Felix D. Pinedo (na 42 dienstjaren, nu 8 jaar gepensioneerde van Sehos),
Curacao

2 Reacties op “Ingezonden | Ter attentie van gepensioneerden Sehos

  1. Gepensioneerden die moeten vechten om hun rechten omdat de ‘volksvertegenwoordigers’ hun werk niet naar behoren doen en profiteurs als RvB SEHos daar gretig misbruik van maken. Bah! Leven op Curaçao wordt steeds meer ‘survival of the fittest’.

  2. Met Girobank oplichter Stephen Capella in de Raad van Toezicht van het Sehos zou ik mij als gepensioneerde van het ziekenhuis ernstig zorgen maken over de continuiteit van mijn pensioen.

    Zeker als deze Raad van Toezicht heeft ingestemd met de benoeming van Elvis Thode – die meer bekendheid verwierf door zijn affaires op de werkvloer dan door zijn kennis van debet en credit- als financieel directeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *