Ingezonden | Uit ‘Geniale Anarchie’ van Boeli van Leeuwen (1990)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ton Brugman aan het woord

“HET WAS inderdaad op alle fronten een rotzooi: ieder beleid ontbrak, vriendjespolitiek doorkruiste alle planning, de corruptie groeide.”

“Wij zijn bang voor elkaar op Curaçao, want we chanteren elkaar onafgebroken.”

“Wat u moet doen als u het niet eens bent met de wijze waarop de macht wordt gehanteerd, die u, via de stembus, heeft gedelegeerd. Subi lista! Richt een politieke partij op. Ga daarna stoer op de lijst staan van uw eigen partij om te ontdekken dat u ongeveer 273 stemmen waard bent. Oké, laten we er 473 van maken, ik wil niet negatief doen.”

“Hetzelfde volk dat wenend langs de weg stond heeft pal daarna, en masse, met een cynisch opportunisme zonder weerga, op de felste opponenten gestemd.”

“Het gehele maatschappelijke gebeuren is een maskerade, een spel waarin mensen de rollen spelen die hun zijn toebedacht. Een ‘persona’ was vroeger een masker, gemonteerd op een stok, dat toneelspelers voor hun gezicht hielden wanneer ze een rol moesten spelen. Het gehele establishment bestaat uit personalities, dat wil zeggen mensen die nu eens dit, dan weer dat masker voor hun gezicht houden.”

Komt dit, 25 jaar later, bekend voor?

Beterschap is gewenst, maar:

“Van wijn maakt men azijn, van azijn nooit meer wijn.” (Ook van Boeli van Leeuwen).

TON BRUGMAN

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *