Ingezonden | Veilig verkeer

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord

ROTONDES. DE basisregels van de rotonde zijn: voorrang op de rotonde, richting aangeven bij afslaan van de rotonde en voorrang geven bij het veranderen van baan op de rotonde. Bij niet voldoen aan deze regels wordt de rotonde onveiliger en het ging juist om het veiliger maken door de rotonde. Waaraan voldoen we niet: we geven geen richting aan bij het afslaan, we veranderen van baan maar de banen zijn niet meer zichtbaar. Er is geen uniformiteit van aangeven van de beide banen op de rotonde. Zie voorbeelden Julianadorp en Hariri rotonde. OW zou dit eens moeten evalueren en deze problemen moeten oplossen. Voorlichtingscampagne over hoe gebruik te maken van de rotonde. 99 procent is volledig onwetend en doet maar wat op de rotonde.

Verwijderen aantal wegpunaises. OW heeft wegpunaises geplaatst en nu weer een aantal weggehaald bij de rotonde Julianadorp. Ze zijn geplaatst omdat de onbekende automobilist niet in de gaten had dat de weg eindigde en overgaat in rotonde. In het donker is deze rotonde vrijwel onzichtbaar. Op 90 meter plaatsten we een bord met maximum snelheid van 60, vervolgens de eerste rij punaises. Nu verwijderen we deze eerste plus tweede plus derde rij. Gaan we er echter van uit dat we deze automobilist willen waarschuwen, die aan komt rijden met 100 en deze snelheid een stopafstand heeft van pakweg 120 meter bij reactietijd van 2 seconden, dan is wegpunaises plaatsen op 90 meter afstand niet voldoende en al helemaal niet meer als je de punaises op 90 en 60 meter verwijdert. De huidige achtergelaten punaises hebben dus geen enkel doel voor het waarschuwen van de onbekende automobilist. OW, weghalen alle punaises en beter nadenken hoe aan te geven dat er een rotonde aankomt! In de eerste plaats deze Julianadorp rotonde beter verlichten en op de tweede plaats op 150 meter aangeven dat er een rotonde aankomt plus aangeven snelheid verminderen.

Houten lantaarnpalen. Tussen Landfill en Grote Berg is men bezig tientallen nieuwe houten lantaarnpalen te plaatsen. Prachtig om dit stuk weg eindelijk te verlichten, maar aan de andere kant heeft de automobilist een probleem als hij bij het uitwijken daar tegenaan komt. Uitwijken moet je onder andere door het onverantwoordelijk inhaalgedrag op deze weg en juist door te verlichten zal dit meer voorkomen. Nu weet je vanuit het verleden dat vele automobilisten zijn overleden op de Weg naar Westpunt doordat ze in aanraking kwamen met deze houten palen. Vraag is dan: waarom kies je als overheid toch weer voor houten palen en niet voor metalen palen? Deze laatste vallen meteen om en de automobilist blijft leven. Is de metalen paal nu zoveel duurder dat we dit dan maar voor lief nemen? Maar aan de andere kant van deze weg hebben we in het verleden wel vangrails geplaatst vanwege hoogteverschil naast de weg. Mij ontgaat de logica.

Vangrails Wiels Boulevard. Afgelopen week is de zoveelste lantaarnpaal omvergereden tussen Betesda en Julianadorp. Elke keer opnieuw waarschuw ik dat het een keer goed fout gaat met de recreanten langs deze vierbaansweg met snelheden tot wel 120 km/uur. De overheid denkt echter dat het alleen maar blijft bij omvergereden lantaarnpalen!

HENK PASMAN

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *