INGEZONDEN : Verzekerd tot je tachtigste

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we ” Henk Wolthuis ” aan het woord…………..

In het AD van 23 juli staat vermeld dat Pan-American Life Insurance Company voor het eind van dit jaar in de Cariben een ‘Term’-levensverzekering introduceert, af te sluiten door personen van 20 tot 70 jaar en lopend tot leeftijd 80 jaar.
Hetgeen voor leken niet duidelijk zal zijn dat dit een gewone tijdelijke verzekering bij overlijden is waarbij het verzekerd bedrag de gehele duur gelijk is aan het bij aanvang vastgesteld bedrag. Er is geen sprake van productvernieuwing, dergelijke verzekeringen kunnen al enkele eeuwen worden afgesloten.
Niet duidelijk is waarom niet een ook in Amerika zeer gebruikelijke ‘whole life insurance’, een levenslange verzekering bij leven overlijden, kan worden afgesloten.
Wat wel nieuw is, is dat de aanvangsleeftijd van de verzekering is verhoogd van 65 naar 70 jaar. Zoals vermeld in het artikel kan dat omdat de (gemiddelde) levensduur van mensen langer is geworden.
Bovendien vindt bij aanvang van de verzekering een medische keuring plaats en moet een aanvraagformulier worden ingevuld waarvan sommige vragen in verband met (nog in te voeren) privacywetgeving zouden moeten worden verboden.
Ook bij zeer lage verzekerde bedragen vindt waarschijnlijk reeds een uitgebreide medische keuring plaats.
Ten gevolge van de keuring vindt risicoselectie plaats waardoor de verzekerde groep over de gehele verzekeringsduur lagere eenjarige sterftekansen zal hebben dan een gemiddelde (heterogene) bevolking.
Niets wordt vermeld over de elders in de wereld gebruikelijke rokerstarieven, waardoor de maatschappij weer een extra marge inbouwt in het gehanteerd ‘kanssysteem’.
Volgens het artikel is de verzekering geschikt te gebruiken als onderpand bij een hypotheek.
Op Curaçao is dat niet het geval omdat het daar gebruikelijk is om annuïteitenhypotheken af te sluiten, waarbij jaarlijks een stijgend deel van de hypotheek wordt afgelost; een combinatie met een term-insurance is dan ongeschikt, omdat dan steeds sprake zal zijn van een te hoog verzekerd bedrag.
Bovendien is de premie voor deze verzekering fiscaal niet aftrekbaar, hetgeen wel het geval is voor de premie van een overlijdensverzekering waarvan de uitkeringen gelijk zijn aan de dan bestaande restantschuld.

Henk Wolthuis,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *